công ty cao việt cường - bảng giá 2013
Mã số Hình ảnh Model Range Size Selling Delivery Time Brands Group
P00437 M-C-5-E-2-A-0-0-2-B-0-(Sp.Gr.=1.3)-2100mmL-N, H3PO4 20% 2100mmL 1in ANSI 150#FF 25,000,000 VNĐ 4~6 Tuần New-Flow / Taiwan Level
P00436 M-B-3-A-2-C-0-0-2-A-0-(Sp.Gr.=1)-1650mmL-N , fluid : Foam 1650mm 3/4in JIS10KRF 21,000,000 VNĐ 4~6 Tuần New-Flow / Taiwan Level
P00435 M-E-5-A-2-A-0-0-0-B-0-Sp.Gr 1.05-520mmL, Thinner 520mm 2in ANSI 150# RF 16,000,000 VNĐ 4~6 Tuần New-Flow / Taiwan Level
P00434 M-A-3-B-2-C-0-0-2-A-0-(Sp.Gr.=1)-2300mmL-N, Potash using 2300mm 3/4in JIS10K RF 26,500,000 VNĐ 4~6 Tuần New-Flow / Taiwan Level