Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Sản phẩm Schneider » CÔNG TẮC NÚT NHẤN Ø 22 DÒNG XA2

7_1_xa2ea3311_grey.jpg

Nút nhấn nhả Schneider XA2EA3311

Model : XA2EA3311
Mã số : GV1-00745
Brand : Schneider
Đơn giá : 36,000 VNĐ

xam.jpg

Nút nhấn nhả Schneider XA2EA3341

Model : XA2EA3341
Mã số : GV1-00746
Brand : Schneider
Đơn giá : 36,000 VNĐ

black.jpg

Nút nhấn nhả Schneider XA2EA3351

Model : XA2EA3351
Mã số : GV1-00747
Brand : Schneider
Đơn giá : 36,000 VNĐ

red.jpg

Nút nhấn nhả Schneider XA2EA4322

Model : XA2EA4322
Mã số : GV1-00748
Brand : Schneider
Đơn giá : 36,000 VNĐ

red2.jpg

Nút nhấn nhả dù Schneider XA2EC42

Model : XA2EC42
Mã số : GV1-00749
Brand : Schneider
Đơn giá : 40,000 VNĐ

black2.jpg

Nút nhấn nhả dù Schneider XA2ER21

Model : XA2ER21
Mã số : GV1-00750
Brand : Schneider
Đơn giá : 40,000 VNĐ

maudo_coden.jpg

Nút nhấn nhả, 24V AC/DC, Schneider XA2EW34B2

Model : XA2EW34B2
Mã số : GV1-00751
Brand : Schneider
Đơn giá : 90,000 VNĐ

maudo_codeb.jpg

Nút nhấn nhả, 220VAC, Schneider XA2EW34M2

Model : XA2EW34M2
Mã số : GV1-00752
Brand : Schneider
Đơn giá : 90,000 VNĐ

maudo_coden_1.jpg

Nút nhấn nhả, 380VAC, Schneider XA2EW34Q2

Model : XA2EW34Q2
Mã số : GV1-00753
Brand : Schneider
Đơn giá : 90,000 VNĐChưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ