Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » FLOW METER

Untitled.png

LƯU LƯỢNG KẾ DẠNG PHAO

Model : MBC-V-P-W-20-LH
Mã số : GV1-00823
Brand : NEW-FLOW
Đơn giá : 972,000 VNĐ

Untitled_4.jpg

ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG DẦU (D SERIES)

Model : D-150BE
Mã số : GV1-00448
Brand : FLOMEC
Đơn giá : 23,100,000 VNĐ

Untitled_3.jpg

ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG DẦU, HIỂN THỊ ĐIỆN TỬ, NGÕ RA PULSE

Model : OM080-A001-840R4
Mã số : GV1-00447
Brand : FLOMEC
Đơn giá : 94,500,000 VNĐ

Untitled_2.jpg

ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG DẦU, HIỂN THỊ CƠ

Model : OM080-A001-840M3
Mã số : GV1-00446
Brand : FLOMEC
Đơn giá : 87,100,000 VNĐ

Untitled_1.jpg

ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG DẠNG CƠ

Model : BR250S-G-O-A1-A-A-10+10F-0-L-S-5-N-N-N
Mã số : GV1-00445
Brand : NEW-FLOW
Đơn giá : 12,000,000 VNĐ

Untitled.jpg

LƯU LƯỢNG KẾ ĐIỆN TỪ, DN080

Model : NMG-EH-800-15-CB-CB-1-SL-MC-1-A1-E-5
Mã số : GV1-00444
Brand : NEW-FLOW
Đơn giá : 34,500,000 VNĐ

hhhhhhhhhhhhhh.jpg

Lưu lượng kế điện từ

Model : Model: DY-DDM100F  HC 
Mã số : GV1-00434
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 33,500,000 VNĐ

hhhhhhhhhhhhhh.jpg

Lưu lượng kế điện từ

Model : Model: DY-DDM50F  HC 
Mã số : GV1-00435
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ
Chưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ