Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Biến tần

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_46.jpg

Biến tần VicRuns VD560-4T-132G

Model : VD560-4T-132G
Mã số : GV1-00477
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 112,237,000 VNĐ

SJ700D.png

Biến tần Hitachi SJ700D-150HFEF3

Model : SJ700D-150HFEF3
Mã số : GV1-00105
Brand : Hitachi
Đơn giá : 20,550,000 VNĐ

vd120_400x400_1.png

Biến Tần VD120-4T-0.7GB

Model : VD120-4T-0.7GB
Mã số : GV1-00062
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 3,119,000 VNĐ

VD120_400x400_1.png

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-4T-1.5GB

Model : VD120-4T-1.5GB
Mã số : GV1-00063
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 3,208,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_300x300_23.jpg

Biến tần VicRuns VD520-4T-200G/220P

Model : VD520-4T-200G/220P
Mã số : GV1-00188
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 118,880,000 VNĐ

VD120_400x400.png

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-2S-0.4GB

Model : VD120-2S-0.4GB
Mã số : GV1-00055
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 2,849,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_2.jpg

Biến tần Vicruns VD520-2S-2.2GB

Model : VD520-2S-2.2GB
Mã số : GV1-00077
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 4,070,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_3.jpg

Biến tần Vicruns VD520-2S-3.7GB

Model : VD520-2S-3.7GB
Mã số : GV1-00079
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 5,307,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_4.jpg

Biến tần Vicruns VD520-2S-5.5GB

Model : VD520-2S-5.5GB
Mã số : GV1-00084
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 6,871,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_300x300_20.jpg

Biến tần VicRuns VD520-4T-132G/160P

Model : VD520-4T-132G/160P
Mã số : GV1-00185
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 79,339,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_300x300_21.jpg

Biến tần VicRuns VD520-4T-160G/185P

Model : VD520-4T-160G/185P
Mã số : GV1-00186
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 90,397,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_300x300_22.jpg

Biến tần VicRuns VD520-4T-185G/200P

Model : VD520-4T-185G/200P
Mã số : GV1-00187
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 105,475,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_300x300_24.jpg

Biến tần VicRuns VD520-4T-220G/250P

Model : VD520-4T-220G/250P
Mã số : GV1-00189
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 146,025,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S.jpg

Biến tần VicRuns VD520-4T-250G/280P

Model : VD520-4T-250G/280P
Mã số : GV1-00265
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 146,025,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_2.jpg

Biến tần VicRuns VD520-4T-280G/315P

Model : D520-4T-280G/315P
Mã số : GV1-00267
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 168,657,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_42.jpg

Biến tần VicRuns VD560-4T-55G

Model : VD560-4T-55G
Mã số : GV1-00473
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 53,916,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_43.jpg

Biến tần VicRuns VD560-4T-75G

Model : VD560-4T-75G
Mã số : GV1-00474
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 65,865,000 VNĐ

dorna_2.jpg

Biến tần Dorna DLF1-01D5S2G

Model : DLF1-01D5S2G
Mã số : GV1-00480
Brand : AUTOSIGMA
Đơn giá : 2,842,000 VNĐ

dorna_3.jpg

Biến tần Dorna DLF1-02D2S2G

Model : DLF1-02D2S2G
Mã số : GV1-00481
Brand : AUTOSIGMA
Đơn giá : 3,545,000 VNĐ

dorna_4.jpg

Biến tần Dorna DLF1-03D7S2G

Model : DLF1-03D7S2G
Mã số : GV1-00482
Brand : AUTOSIGMA
Đơn giá : 5,148,000 VNĐ

dorna_5.jpg

Biến tần Dorna DLF1-05D5S2G

Model : DLF1-05D5S2G
Mã số : GV1-00483
Brand : AUTOSIGMA
Đơn giá : 7,950,000 VNĐ

dorna_6.jpg

Biến tần Dorna DLF1-01D5T4G

Model : DLF1-01D5T4G
Mã số : GV1-00487
Brand : AUTOSIGMA
Đơn giá : 2,951,000 VNĐ

dorna_7.jpg

Biến tần Dorna DLF1-02D2T4G

Model : DLF1-02D2T4G
Mã số : GV1-00488
Brand : AUTOSIGMA
Đơn giá : 3,436,000 VNĐ

dorna_8.jpg

Biến tần Dorna DLF1-03D7T4G

Model : DLF1-03D7T4G
Mã số : GV1-00489
Brand :
Đơn giá : 4,109,000 VNĐ
Chưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ