Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Biến tần » Biến tần Hitachi SJ700N series

SJ700N.png

Biến tần Hitachi SJ700N-185HFFA

Model : SJ700N-185HFFA
Mã số : GV1-00116
Brand : Hitachi
Đơn giá : 20,880,000 VNĐ

SJ700N_1.png

Biến tần Hitachi SJ700N-220HFFA

Model : SJ700N-220HFFA
Mã số : GV1-00117
Brand : Hitachi
Đơn giá : 25,020,000 VNĐ

SJ700N_2.png

Biến tần Hitachi SJ700N-300HFFA

Model : SJ700N-300HFFA
Mã số : GV1-00118
Brand : Hitachi
Đơn giá : 30,110,000 VNĐ

SJ700N_3.png

Biến tần Hitachi SJ700N-370HFFA

Model : SJ700N-370HFFA
Mã số : GV1-00119
Brand : Hitachi
Đơn giá : 35,690,000 VNĐ

SJ700N_4.png

Biến tần Hitachi SJ700N-450HFFA

Model : SJ700N-450HFFA
Mã số : GV1-00120
Brand : Hitachi
Đơn giá : 40,780,000 VNĐ

SJ700N_5.png

Biến tần Hitachi SJ700N-550HFFA

Model : SJ700N-550HFFA
Mã số : GV1-00121
Brand : Hitachi
Đơn giá : 49,310,000 VNĐ

SJ700N_6.png

Biến tần Hitachi SJ700N-750HFFA

Model : SJ700N-750HFFA
Mã số : GV1-00122
Brand : Hitachi
Đơn giá : 78,310,000 VNĐ

SJ700N_7.png

Biến tần Hitachi SJ700N-900HFFA

Model : SJ700N-900HFFA
Mã số : GV1-00123
Brand : Hitachi
Đơn giá : 86,950,000 VNĐ

SJ700N_8.png

Biến tần Hitachi SJ700N-1100HFFA

Model : SJ700N-1100HFFA
Mã số : GV1-00124
Brand : Hitachi
Đơn giá : 103,470,000 VNĐ

SJ700N_9.png

Biến tần Hitachi SJ700N-1320HFFA

Model : SJ700N-1320HFFA
Mã số : GV1-00125
Brand : Hitachi
Đơn giá : 123,860,000 VNĐ

SJ700N_10.png

Biến tần Hitachi SJ700N-1600HFA

Model : SJ700N-1600HFA
Mã số : GV1-00126
Brand : Hitachi
Đơn giá : 178,820,000 VNĐ

SJ700N_11.png

Biến tần Hitachi SJ700N-1850HFA

Model : SJ700N-1850HFA
Mã số : GV1-00127
Brand : Hitachi
Đơn giá : 237,270,000 VNĐ

SJ700N_12.png

Biến tần Hitachi SJ700N-2200HFA

Model : SJ700N-2200HFA
Mã số : GV1-00128
Brand : Hitachi
Đơn giá : 280,000,000 VNĐ

SJ700N_13.png

Biến tần Hitachi SJ700N-2600HFA

Model : SJ700N-2600HFA
Mã số : GV1-00129
Brand : Hitachi
Đơn giá : 304,530,000 VNĐ

SJ700N_14.png

Biến tần Hitachi SJ700N-3150HFA

Model : SJ700N-3150HFA
Mã số : GV1-00130
Brand : Hitachi
Đơn giá : 332,830,000 VNĐChưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ