Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Sản phẩm Schneider » Nút dừng khẩn cấp Ø22

amer.jpg

Nút dừng khẩn cấp Ø22 Schneider XA2ET42

Model : XA2ET42
Mã số : GV1-00811
Brand : Schneider
Đơn giá : 125,000 VNĐ

amer_1.jpg

Nút dừng khẩn cấp Ø22 Schneider XA2ES442

Model : XA2ES442
Mã số : GV1-00812
Brand : Schneider
Đơn giá : 63,000 VNĐ

amer_2.jpg

Nút dừng khẩn cấp Ø22 Schneider XA2ES542

Model : XA2ES542
Mã số : GV1-00813
Brand : Schneider
Đơn giá : 59,000 VNĐ

amer_3.jpg

Nút dừng khẩn cấp Ø22 Schneider XA2ES642

Model : XA2ES642
Mã số : GV1-00814
Brand : Schneider
Đơn giá : 63,000 VNĐ

key2.jpg

Nút dừng khẩn cấp Ø22 Schneider XA2ES422

Model : XA2ES422
Mã số : GV1-00815
Brand : Schneider
Đơn giá : 63,000 VNĐChưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ