Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Biến tần » biến tần Hitachi WJ200N Series

wj200_25.png

Biến tần Hitachi WJ200N-004HFC

Model : WJ200N-004HFC
Mã số : GV1-00046
Brand : Hitachi
Đơn giá : 4,220,000 VNĐ

wj200_26.png

Biến tần Hitachi WJ200N-007HFC

Model : WJ200N-007HFC
Mã số : GV1-00047
Brand : Hitachi
Đơn giá : 4,220,000 VNĐ

wj200_27.png

Biến tần Hitachi WJ200N-015HFC

Model : WJ200N-015HFC
Mã số : GV1-00048
Brand : Hitachi
Đơn giá : 4,220,000 VNĐ

wj200_28.png

Biến tần Hitachi WJ200N-022HFC

Model : WJ200N-022HFC
Mã số : GV1-00049
Brand : Hitachi
Đơn giá : 4,220,000 VNĐ

wj200_29.png

Biến tần Hitachi WJ200N-040HFC

Model : WJ200N-040HFC
Mã số : GV1-00050
Brand : Hitachi
Đơn giá : 5,010,000 VNĐ

wj200_30.png

Biến tần Hitachi WJ200N-055HFC

Model : WJ200N-055HFC
Mã số : GV1-00051
Brand : Hitachi
Đơn giá : 8,860,000 VNĐ

wj200_31.png

Biến tần Hitachi WJ200N-075HFC

Model : WJ200N-075HFC
Mã số : GV1-00052
Brand : Hitachi
Đơn giá : 9,290,000 VNĐ

wj200_32.png

Biến tần Hitachi WJ200N-110HFC

Model : WJ200N-110HFC
Mã số : GV1-00053
Brand : Hitachi
Đơn giá : 11,630,000 VNĐ

wj200_33.png

Biến tần Hitachi WJ200N-150HFC

Model : WJ200N-150HFC
Mã số : GV1-00054
Brand : Hitachi
Đơn giá : 14,030,000 VNĐChưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ