Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Sản phẩm Autonics » Đồng hồ đo tốc độ

MP5W.png

Đồng hồ đo tốc độ MP5W-4N

Model : MP5W-4N
Mã số : GV1-00624
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,812,000 VNĐ

MP5W_1.png

Đồng hồ đo tốc độ MP5W-41

Model : MP5W-41
Mã số : GV1-00625
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,685,000 VNĐ

MP5W_2.png

Đồng hồ đo tốc độ MP5W-44

Model : MP5W-44
Mã số : GV1-00626
Brand : Autonics
Đơn giá : 3,166,000 VNĐ

MP5W_3.png

Đồng hồ đo tốc độ MP5W-45

Model : MP5W-45
Mã số : GV1-00627
Brand : Autonics
Đơn giá : 3,166,000 VNĐ

MP5W_4.png

Đồng hồ đo tốc độ MP5W-46

Model : MP5W-46
Mã số : GV1-00628
Brand : Autonics
Đơn giá : 3,166,000 VNĐ

MP5W_5.png

Đồng hồ đo tốc độ MP5W-47

Model : MP5W-47
Mã số : GV1-00629
Brand : Autonics
Đơn giá : 3,166,000 VNĐ

MP5W_6.png

Đồng hồ đo tốc độ MP5W-48

Model : MP5W-48
Mã số : GV1-00630
Brand : Autonics
Đơn giá : 3,166,000 VNĐ

MP5W_7.png

Đồng hồ đo tốc độ MP5W-49

Model : MP5W-49
Mã số : GV1-00631
Brand : Autonics
Đơn giá : 3,166,000 VNĐ

MP5W_8.png

Đồng hồ đo tốc độ MP5M-42

Model : MP5M-42
Mã số : GV1-00632
Brand : Autonics
Đơn giá : 3,864,000 VNĐ

MP5Y.png

Đồng hồ đo tốc độ MP5Y-4N

Model : MP5Y-4N
Mã số : GV1-00633
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,949,000 VNĐ

M4Y_4.png

Đồng hồ đo tốc độ M4Y-S1

Model : M4Y-S1
Mã số : GV1-00634
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,026,000 VNĐ

M4W_12.png

Đồng hồ đo tốc độ M4W-S1

Model : M4W-S1
Mã số : GV1-00635
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,026,000 VNĐ

M4Y_5.png

Đồng hồ đo tốc độ M4Y-T1

Model : M4Y-T1
Mã số : GV1-00636
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,026,000 VNĐ

M4W_13.png

Đồng hồ đo tốc độ M4W-T1

Model : M4W-T1
Mã số : GV1-00637
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,026,000 VNĐ

MP5S.png

Đồng hồ đo tốc độ MP5S-4N

Model : MP5S-4N
Mã số : GV1-00638
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,950,000 VNĐ

MP5W_9.png

Đồng hồ đo tốc độ MP5W-4A

Model : MP5W-4A
Mã số : GV1-00639
Brand : Autonics
Đơn giá : 3,166,000 VNĐ
Chưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ