Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL TRANSMITTERS-LIQUIDS

SGA_380_2.jpg

Siêu âm báo mức chất lỏng, Dải Đo 6M

Model : SGP-380-2
Mã số : GV1-00001
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 16,100,000 VNĐ

NIVOTRACK_HINH.png

MAGNETOSTRICTIVE LEVEL TRANSMITTERS NIVOTRACK

Model : Model: MTC-514-2
Mã số : GV1-00431
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 20,150,000 VNĐ

ECHOTREK_HINH_BICH.png

Siêu âm báo mức chất lỏng, Dải Đo 8M

Model : SGP-360G-2
Mã số : GV1-00430
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 20,670,000 VNĐ

SGA_380_2.jpg

Siêu âm báo mức chất lỏng, Dải Đo 8M

Model : SGP-370-2
Mã số : GV1-00421
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 18,600,000 VNĐ

EASYTREK_HINH.png

Siêu âm báo mức chất lỏng, Dải Đo 8M

Model : SGA-580-4
Mã số : GV1-00429
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 12,500,000 VNĐ

PILOTRAK_HINH.png

NON-CONTACT MICROWAVE LEVEL TRANSMITTERS PiloTREK

Model : Model: WGS-150-4
Mã số : GV1-00428
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 33,000,000 VNĐ

MICROTREK_HINH_1.png

GUIDED MICROWAVE LEVEL TRANSMITTERS MicroTREK

Model : Model: HTL-550-4
Mã số : GV1-00427
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 28,500,000 VNĐ

MICROTREK_HINH_2.png

GUIDED MICROWAVE LEVEL TRANSMITTERS MicroTREK

Model : Model: HTL-550-4
Mã số : GV1-00426
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 31,500,000 VNĐ

NIVOPRESS_NZ_HINH.png

HYDROSTATIC LEVEL TRANSMITTERS - NIVOPRESS N, Đo Bồn 10M Nước

Model : NZK-440-5
Mã số : GV1-00425
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 10,500,000 VNĐ

NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ

Untitled_3.jpg

HYDROSTATIC LEVEL TRANSMITTERS - NIVOPRESS N, Đo Bồn 10M Nước

Model : NPK-441-0
Mã số : GV1-00016
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 9,500,000 VNĐ

Untitled_9.jpg

CẢM BIẾN MỨC NƯỚC ĐIỆN DUNG, ĐO 0 - 2M

Model : CTR-220-2
Mã số : GV1-00080
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 17,500,000 VNĐ

Untitled_10.jpg

NIVOPRESS D HYDROSTATIC LEVEL TRANSMITERS, Dải Đo 0 ~ 10 Bar

Model : DTE-5A1-2
Mã số : GV1-00088
Brand :
Đơn giá : 17,600,000 VNĐChưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ