Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Sản phẩm Autonics » Cảm biến từ loại vuông

Cambienvuong.png

Cảm biến từ PS12-4DN

Model : PS12-4DN
Mã số : GV1-00720
Brand : Autonics
Đơn giá : 359,000 VNĐ

Cambienvuong_1.png

Cảm biến từ PS12-4DP

Model : PS12-4DP
Mã số : GV1-00721
Brand : Autonics
Đơn giá : 359,000 VNĐ

PSN.png

Cảm biến từ PSN17-8DN

Model : PSN17-8DN
Mã số : GV1-00722
Brand : Autonics
Đơn giá : 276,000 VNĐ

PSN_1.png

Cảm biến từ PSN17-5DP

Model : PSN17-5DP
Mã số : GV1-00723
Brand : Autonics
Đơn giá : 276,000 VNĐ

PSN_2.png

Cảm biến từ PSN17-5DN

Model : PSN17-5DN
Mã số : GV1-00724
Brand : Autonics
Đơn giá : 276,000 VNĐ

PSN_3.png

Cảm biến từ PSN17-8DP

Model : PSN17-8DP
Mã số : GV1-00725
Brand : Autonics
Đơn giá : 276,000 VNĐ

PSN_4.png

Cảm biến từ PSN25-5DN

Model : PSN25-5DN
Mã số : GV1-00726
Brand : Autonics
Đơn giá : 296,000 VNĐ

PSN_5.png

Cảm biến từ PSN25-5DP

Model : PSN25-5DP
Mã số : GV1-00727
Brand : Autonics
Đơn giá : 296,000 VNĐ

PSN_6.png

Cảm biến từ PSN30-10DN

Model : PSN30-10DN
Mã số : GV1-00728
Brand : Autonics
Đơn giá : 352,000 VNĐ

PSN_7.png

Cảm biến từ PSN30-10DP

Model : PSN30-10DP
Mã số : GV1-00729
Brand : Autonics
Đơn giá : 352,000 VNĐ

PSN_8.png

Cảm biến từ PSN30-15DN

Model : PSN30-15DN
Mã số : GV1-00730
Brand : Autonics
Đơn giá : 352,000 VNĐ

PSN_9.png

Cảm biến từ PSN30-15DP

Model : PSN30-15DP
Mã số : GV1-00731
Brand : Autonics
Đơn giá : 352,000 VNĐ

PSN_10.png

Cảm biến từ PSN40-20DN

Model : PSN40-20DN
Mã số : GV1-00732
Brand : Autonics
Đơn giá : 463,000 VNĐ

PSN_11.png

Cảm biến từ PSNT17-5DO

Model : PSNT17-5DO
Mã số : GV1-00733
Brand : Autonics
Đơn giá : 276,000 VNĐ

PSN_12.png

Cảm biến từ PSNT17-5DC

Model : PSNT17-5DC
Mã số : GV1-00734
Brand : Autonics
Đơn giá : 276,000 VNĐ

PSN_13.png

Cảm biến từ PSN25-5AO

Model : PSN25-5AO
Mã số : GV1-00735
Brand : Autonics
Đơn giá : 393,000 VNĐ

PSN_14.png

Cảm biến từ PSN25-5AC

Model : PSN25-5AC
Mã số : GV1-00736
Brand : Autonics
Đơn giá : 424,000 VNĐ

PSN_15.png

Cảm biến từ PSN30-10AO

Model : PSN30-10AO
Mã số : GV1-00737
Brand : Autonics
Đơn giá : 436,000 VNĐ

PSN_16.png

Cảm biến từ PSN30-10AC

Model : PSN30-10AC
Mã số : GV1-00763
Brand : Autonics
Đơn giá : 436,000 VNĐ

PSN_17.png

Cảm biến từ PSN30-15AC

Model : PSN30-15AC
Mã số : GV1-00764
Brand : Autonics
Đơn giá : 436,000 VNĐ

PSN_18.png

Cảm biến từ PSN30-15AO

Model : PSN30-15AO
Mã số : GV1-00765
Brand : Autonics
Đơn giá : 436,000 VNĐ

PSN_19.png

Cảm biến từ PSN40-20AO

Model : PSN40-20AO
Mã số : GV1-00766
Brand : Autonics
Đơn giá : 699,000 VNĐ

PSN_20.png

Cảm biến từ PSN40-20AC

Model : PSN40-20AC
Mã số : GV1-00767
Brand : Autonics
Đơn giá : 699,000 VNĐ

80.png

Cảm biến từ AS80-50DN3

Model : AS80-50DN3
Mã số : GV1-00768
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,662,000 VNĐ
Chưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ