Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Sản phẩm Schneider » Đèn báo Ø22

denbao.jpg

Đèn báo Ø22, 24V AC/DC Schneider XA2EVB(1/3/4/5/6)LC

Model : XA2EVB(1/3/4/5/6)LC
Mã số : GV1-00816
Brand : Schneider
Đơn giá : 38,000 VNĐ

Schneider_XA2E.jpg

Đèn báo Ø22, 110VAC Schneider XA2EVF(1/3/4/5/6)LC

Model : XA2EVF(1/3/4/5/6)LC
Mã số : GV1-00817
Brand : Schneider
Đơn giá : 41,000 VNĐ

Schneider_XA2E_1.jpg

Đèn báo Ø22, 110VDC Schneider XA2EVFD1LC

Model : XA2EVFD(1/3/4/5/6)LC
Mã số : GV1-00818
Brand : Schneider
Đơn giá : 41,000 VNĐ

Schneider_XA2E_2.jpg

Đèn báo Ø22, 220VAC Schneider XA2EVM(1/3/4/5/6)LC

Model : XA2EVM(1/3/4/5/6)LC
Mã số : GV1-00819
Brand : Schneider
Đơn giá : 38,000 VNĐ

Schneider_XA2E_3.jpg

Đèn báo Ø22, 220VDC Schneider XA2EVMD(1/3/4/5/6)LC

Model : XA2EVMD(1/3/4/5/6)LC
Mã số : GV1-00820
Brand : Schneider
Đơn giá : 41,000 VNĐChưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ