Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Biến tần » Dòng Biến Tần VD530

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_10.jpg

Biến tần VicRuns VD530-4T-1.5GB

Model : VD530-4T-1.5GB
Mã số : GV1-00275
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 4,970,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_11.jpg

Biến tần VicRuns VD530-4T-2.2GB

Model : VD530-4T-2.2GB
Mã số : GV1-00276
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 5,900,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_12.jpg

Biến tần VicRuns VD530-4T-3.7GB

Model : VD530-4T-3.7GB
Mã số : GV1-00277
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 6,515,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_13.jpg

Biến tần VicRuns VD530-4T-5.5GB

Model : VD530-4T-5.5GB
Mã số : GV1-00278
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 8,029,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_14.jpg

Biến tần VicRunsVD530-4T-7.5GB

Model : VD530-4T-7.5GB
Mã số : GV1-00279
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 9,217,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_15.jpg

Biến Tần VD530-4T-11GB

Model : VD530-4T-11GB
Mã số : GV1-00280
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 11,979,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_16.jpg

Biến tần VicRuns VD530-4T-15GB

Model : VD530-4T-15GB
Mã số : GV1-00281
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 14,405,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_17.jpg

Biến tần VicRuns VD530-4T-18.5GB

Model : VD530-4T-18.5GB
Mã số : GV1-00282
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 17,662,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_18.jpg

Biến tần VicRuns VD530-4T-22G

Model : VD530-4T-22G
Mã số : GV1-00449
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 20,434,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_19.jpg

Biến tần VicRuns VD530-4T-30G

Model : VD530-4T-30G
Mã số : GV1-00450
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 26,391,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_20.jpg

Biến tần VicRuns VD530-4T-37G

Model : VD530-4T-37G
Mã số : GV1-00451
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 31,364,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_21.jpg

Biến tần VicRuns VD530-4T-45G/55P

Model : VD530-4T-45G/55P
Mã số : GV1-00452
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 36,967,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_22.jpg

Biến tần VicRuns VD530-4T-55G/75P

Model : VD530-4T-55G/75P
Mã số : GV1-00453
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 42,937,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_23.jpg

Biến tần VicRuns VD530-4T-75G/90P

Model : VD530-4T-75G/90P
Mã số : GV1-00454
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 53,658,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_24.jpg

Biến tần VicRuns VD530-4T-90G

Model : VD530-4T-90G
Mã số : GV1-00455
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 65,588,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_25.jpg

Biến tần VicRuns VD530-4T-110G

Model : VD530-4T-110G
Mã số : GV1-00456
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 73,518,000 VNĐ
Chưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ