Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

chup_nhua.png

Chụp nhựa PGB48-W

Model : PGB48-W
Mã số : GV1-00226
Brand : Autonics
Đơn giá : 21,000 VNĐ

de8.png

Đế 8 chân PG08

Model : PG08
Mã số : GV1-00227
Brand : Autonics
Đơn giá : 42,000 VNĐ

de8_1.png

Đế 8 chân PS08

Model : PS08
Mã số : GV1-00228
Brand : Autonics
Đơn giá : 63,000 VNĐ

de11_1.png

Đế 11 chân PS11

Model : PS11
Mã số : GV1-00230
Brand : Autonics
Đơn giá : 85,000 VNĐ

de11.png

Đế 11 chân PG11

Model : PG11
Mã số : GV1-00229
Brand : Autonics
Đơn giá : 64,000 VNĐChưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ