Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Sản phẩm Autonics » Bộ chuyển đổi nhiệt độ - độ ẩm

THD.png

Bộ chuyển đổi nhiệt độ - độ ẩm THD-R-C

Model : THD-R-C
Mã số : GV1-00287
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,536,000 VNĐ

THD_1.png

Bộ chuyển đổi nhiệt độ - độ ẩm THD-R-V

Model : THD-R-V
Mã số : GV1-00288
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,536,000 VNĐ

THD_2.png

Bộ chuyển đổi nhiệt độ - độ ẩm THD-R-T

Model : THD-R-T
Mã số : GV1-00289
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,893,000 VNĐ

THD_3.png

Bộ chuyển đổi nhiệt độ - độ ẩm THD-D1-C

Model : THD-D1-C
Mã số : GV1-00290
Brand : Autonics
Đơn giá : 3,427,000 VNĐ

THD_4.png

Bộ chuyển đổi nhiệt độ - độ ẩm THD-D1-V

Model : THD-D1-V
Mã số : GV1-00291
Brand : Autonics
Đơn giá : 3,427,000 VNĐ

THD_5.png

Bộ chuyển đổi nhiệt độ - độ ẩm THD-D1-T

Model : THD-D1-T
Mã số : GV1-00292
Brand : Autonics
Đơn giá : 3,606,000 VNĐ

THD_6.png

Bộ chuyển đổi nhiệt độ - độ ẩm THD-D2-C

Model : THD-D2-C
Mã số : GV1-00293
Brand : Autonics
Đơn giá : 3,427,000 VNĐ

THD_7.png

Bộ chuyển đổi nhiệt độ - độ ẩm THD-D2-V

Model : THD-D2-V
Mã số : GV1-00294
Brand : Autonics
Đơn giá : 3,427,000 VNĐ

THD_8.png

Bộ chuyển đổi nhiệt độ - độ ẩm THD-D2-T

Model : THD-D2-T
Mã số : GV1-00295
Brand : Autonics
Đơn giá : 3,606,000 VNĐChưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ