Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Sản phẩm Schneider » Công tắc xoay Ø 22

congtacxoay.jpg

Công tắc xoay 2 vị trí Schneider XA2ED21

Model : XA2ED21
Mã số : GV1-00754
Brand : Schneider
Đơn giá : 52,000 VNĐ

congtacxoay_1.jpg

Công tắc xoay 2 vị trí Schneider XA2ED25

Model : XA2ED25
Mã số : GV1-00755
Brand : Schneider
Đơn giá : 68,000 VNĐ

congtacxoay_2.jpg

Công tắc xoay 3 vị trí Schneider XA2ED33

Model : XA2ED33
Mã số : GV1-00756
Brand : Schneider
Đơn giá : 68,000 VNĐ

congtacxoay_3.jpg

Công tắc xoay Ø22 XA2ED53 Schneider

Model : XA2ED53
Mã số : GV1-00757
Brand : Schneider
Đơn giá : 68,000 VNĐ

congtacxoay_4.jpg

Công tắc xoay 2 vị trí Schneider XA2ED41

Model : XA2ED41
Mã số : GV1-00758
Brand : Schneider
Đơn giá : 52,000 VNĐ

congtacxoay_5.jpg

Công tắc xoay 2 vị trí Schneider XA2EJ21

Model : XA2EJ21
Mã số : GV1-00759
Brand : Schneider
Đơn giá : 52,000 VNĐ

congtacxoay_6.jpg

Công tắc xoay 2 vị trí Schneider XA2EJ25

Model : XA2EJ25
Mã số : GV1-00760
Brand : Schneider
Đơn giá : 68,000 VNĐ

congtacxoay_7.jpg

Công tắc xoay 3 vị trí Schneider XA2EJ33

Model : XA2EJ33
Mã số : GV1-00761
Brand : Schneider
Đơn giá : 68,000 VNĐ

congtacxoay_8.jpg

Công tắc xoay 3 vị trí Schneider XA2EJ53

Model : XA2EJ53
Mã số : GV1-00762
Brand : Schneider
Đơn giá : 68,000 VNĐChưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ