Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

FX4.png

Bộ đếm autonics FX4

Model : FX4
Mã số : GV1-00202
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,010,000 VNĐ

FS4A.png

Bộ đếm Autonics FS4-1P4

Model : FS4-1P4
Mã số : GV1-00199
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,605,000 VNĐ

FX4S.png

Bộ đếm Autonics FX4S-1P4

Model : FX4S-1P4
Mã số : GV1-00200
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,615,000 VNĐ

FX4S_1.png

Bộ đếm Autonics FS5B

Model : FS5B
Mã số : GV1-00201
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,095,000 VNĐ

FX_1.png

Bộ đếm Autonics FX4H-2P

Model : FX4H-2P
Mã số : GV1-00203
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,665,000 VNĐ

FX6.png

Bộ đếm Autonics FX6

Model : FX6
Mã số : GV1-00204
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,270,000 VNĐ

FX6_1.png

Bộ đếm Autonics FX6-2P

Model : FX6-2P
Mã số : GV1-00205
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,970,000 VNĐ

FX4.png

Bộ đếm Autonics FX4YI

Model : FX4YI
Mã số : GV1-00206
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,375,000 VNĐ

FX4_1.png

Bộ đếm Autonics FX6YI

Model : FX6YI
Mã số : GV1-00207
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,465,000 VNĐ

F4.png

Bộ đếm Autonics F4AM

Model : F4AM
Mã số : GV1-00208
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,597,000 VNĐ

FA4M.png

Bộ đếm Autonics F6AM

Model : F6AM
Mã số : GV1-00209
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,815,000 VNĐ

L6AM_2P.png

Bộ đếm Autonics L6AM-2P

Model : L6AM-2P
Mã số : GV1-00210
Brand : Autonics
Đơn giá : 4,073,000 VNĐ

CT4S.png

Bộ đếm Autonics CT4S-1P4

Model : CT4S-1P4
Mã số : GV1-00211
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,375,000 VNĐ

CT4S_1.png

Bộ đếm Autonics CT4S-2P4

Model : CT4S-2P4
Mã số : GV1-00212
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,658,000 VNĐ

CT6S.png

Bộ đếm Autonics CT6S-1P4

Model : CT6S-1P4
Mã số : GV1-00213
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,463,000 VNĐ

CT6S_1.png

Bộ đếm Autonics CT6S-2P4

Model : CT6S-2P4
Mã số : GV1-00214
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,767,000 VNĐ

CT6S_2.png

Bộ đếm Autonics CT6S-I4

Model : CT6S-I4
Mã số : GV1-00215
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,230,000 VNĐ

CT6M_1P4.png

Bộ đếm Autonics CT6M-1P4

Model : CT6M-1P4
Mã số : GV1-00216
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,812,000 VNĐ

CT6M_1P4_1.png

Bộ đếm Autonics CT6M-2P4

Model : CT6M-2P4
Mã số : GV1-00217
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,117,000 VNĐ

CT6M_1P4_2.png

Bộ đếm Autonics CT6M-I4

Model : CT6M-I4
Mã số : GV1-00218
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,527,000 VNĐ

CT6M_1P4_3.png

Bộ đếm Autonics CT6M-1P4T

Model : CT6M-1P4T
Mã số : GV1-00219
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,381,000 VNĐ

CT6M_1P4_4.png

Bộ đếm Autonics CT6M-2P4T

Model : CT6M-2P4T
Mã số : GV1-00220
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,666,000 VNĐ

CT6Y.png

Bộ đếm Autonics CT6Y-1P4

Model : CT6Y-1P4
Mã số : GV1-00221
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,463,000 VNĐ

CT6Y_1.png

Bộ đếm Autonics CT6Y-2P4

Model : CT6Y-2P4
Mã số : GV1-00222
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,767,000 VNĐ
Chưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ