Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Biến tần » Biến tần Hitachi SJ-P1 series

SJ_P1.png

Biến tần Hitachi P1-00080LFUF

Model : P1-00080LFUF
Mã số : GV1-00133
Brand : Hitachi
Đơn giá : 15,030,000 VNĐ

SJ_P1_1.png

Biến tần Hitachi P1-00104LFUF

Model : P1-00104LFUF
Mã số : GV1-00134
Brand : Hitachi
Đơn giá : 15,670,000 VNĐ

SJ_P1_2.png

Biến tần Hitachi P1-00156LFUF

Model : P1-00156LFUF
Mã số : GV1-00135
Brand : Hitachi
Đơn giá : 16,890,000 VNĐ

SJ_P1_3.png

Biến tần Hitachi P1-00228LFUF

Model : P1-00228LFUF
Mã số : GV1-00136
Brand : Hitachi
Đơn giá : 18,240,000 VNĐ

SJ_P1_4.png

Biến tần Hitachi P1-00330LFUF

Model : P1-00330LFUF
Mã số : GV1-00137
Brand : Hitachi
Đơn giá : 20,640,000 VNĐ

SJ_P1_5.png

Biến tần Hitachi P1-00460LFUF

Model : P1-00460LFUF
Mã số : GV1-00138
Brand : Hitachi
Đơn giá : 23,250,000 VNĐ

SJ_P1_6.png

Biến tần Hitachi P1-00600LFUF

Model : P1-00600LFUF
Mã số : GV1-00139
Brand : Hitachi
Đơn giá : 31,470,000 VNĐ

SJ_P1_7.png

Biến tần Hitachi P1-00800LFUF

Model : P1-00800LFUF
Mã số : GV1-00140
Brand : Hitachi
Đơn giá : 38,380,000 VNĐ

SJ_P1_8.png

Biến tần Hitachi P1-00930LFUF

Model : P1-00930LFUF
Mã số : GV1-00141
Brand : Hitachi
Đơn giá : 43,660,000 VNĐ

SJ_P1_9.png

Biến tần Hitachi P1-01240LFUF

Model : P1-01240LFUF
Mã số : GV1-00142
Brand : Hitachi
Đơn giá : 49,280,000 VNĐ

SJ_P1_10.png

Biến tần Hitachi P1-01530LFUF

Model : P1-01530LFUF
Mã số : GV1-00143
Brand : Hitachi
Đơn giá : 64,640,000 VNĐ

SJ_P1_11.png

Biến tần Hitachi P1-01850LFUF

Model : P1-01850LFUF
Mã số : GV1-00144
Brand : Hitachi
Đơn giá : 81,660,000 VNĐ

SJ_P1_12.png

Biến tần Hitachi P1-02290LFUF

Model : P1-02290LFUF
Mã số : GV1-00145
Brand : Hitachi
Đơn giá : 98,110,000 VNĐ

SJ_P1_13.png

Biến tần Hitachi P1-02950LFUF

Model : P1-02950LFUF
Mã số : GV1-00146
Brand : Hitachi
Đơn giá : 108,940,000 VNĐ

SJ_P1_14.png

Biến tần Hitachi P1-00041HFEF

Model : P1-00041HFEF
Mã số : GV1-00147
Brand : Hitachi
Đơn giá : 12,450,000 VNĐ

SJ_P1_15.png

Biến tần Hitachi P1-00054HFEF

Model : P1-00054HFEF
Mã số : GV1-00148
Brand : Hitachi
Đơn giá : 12,830,000 VNĐ

SJ_P1_16.png

Biến tần Hitachi P1-00083HFEF

Model : P1-00083HFEF
Mã số : GV1-00149
Brand : Hitachi
Đơn giá : 13,000,000 VNĐ

SJ_P1_17.png

Biến tần Hitachi P1-00126HFEF

Model : P1-00126HFEF
Mã số : GV1-00150
Brand : Hitachi
Đơn giá : 13,100,000 VNĐ

SJ_P1_18.png

Biến tần Hitachi P1-00175HFEF

Model : P1-00175HFEF
Mã số : GV1-00151
Brand : Hitachi
Đơn giá : 14,420,000 VNĐ

SJ_P1_19.png

Biến tần Hitachi P1-00250HFEF

Model : P1-00250HFEF
Mã số : GV1-00152
Brand : Hitachi
Đơn giá : 16,180,000 VNĐ

SJ_P1_20.png

Biến tần Hitachi P1-00310HFEF

Model : P1-00310HFEF
Mã số : GV1-00153
Brand : Hitachi
Đơn giá : 18,880,000 VNĐ

SJ_P1_21.png

Biến tần Hitachi P1-00400HFEF

Model : P1-00400HFEF
Mã số : GV1-00154
Brand : Hitachi
Đơn giá : 22,470,000 VNĐ

SJ_P1_22.png

Biến tần Hitachi P1-00470HFEF

Model : P1-00470HFEF
Mã số : GV1-00155
Brand : Hitachi
Đơn giá : 26,600,000 VNĐ

SJ_P1_23.png

Biến tần Hitachi P1-00620HFEF

Model : P1-00620HFEF
Mã số : GV1-00156
Brand : Hitachi
Đơn giá : 31,980,000 VNĐ
Chưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ