Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Sản phẩm Autonics » Cảm biến tiệm cận hình trụ có jack cắm

cambientiemcan.png

Cảm biến tiệm cận PRCM12-2DN

Model : PRCM12-2DN
Mã số : GV1-00777
Brand : Autonics
Đơn giá : 393,000 VNĐ

cambientiemcan_1.png

Cảm biến tiệm cận PRCM12-2DP

Model : PRCM12-2DP
Mã số : GV1-00778
Brand : Autonics
Đơn giá : 393,000 VNĐ

cambientiemcan_2.png

Cảm biến tiệm cận PRCM12-4DN

Model : PRCM12-4DN
Mã số : GV1-00779
Brand : Autonics
Đơn giá : 393,000 VNĐ

cambientiemcan_3.png

Cảm biến tiệm cận PRCM12-4DP

Model : PRCM12-4DP
Mã số : GV1-00780
Brand : Autonics
Đơn giá : 393,000 VNĐ

cambientiemcan_4.png

Cảm biến tiệm cận PRCM18-5DN

Model : PRCM18-5DN
Mã số : GV1-00781
Brand : Autonics
Đơn giá : 393,000 VNĐ

cambientiemcan_5.png

Cảm biến tiệm cận PRCM18-5DP

Model : PRCM18-5DP
Mã số : GV1-00782
Brand : Autonics
Đơn giá : 393,000 VNĐ

cambientiemcan_6.png

Cảm biến tiệm cận PRCM18-8DN

Model : PRCM18-8DN
Mã số : GV1-00783
Brand : Autonics
Đơn giá : 393,000 VNĐ

cambientiemcan_7.png

Cảm biến tiệm cận PRCM18-8DP

Model : PRCM18-8DP
Mã số : GV1-00784
Brand : Autonics
Đơn giá : 393,000 VNĐ

cambientiemcan_8.png

Cảm biến tiệm cận PRCM30-10DN

Model : PRCM30-10DN
Mã số : GV1-00785
Brand : Autonics
Đơn giá : 463,000 VNĐ

cambientiemcan_9.png

Cảm biến tiệm cận PRCM30-10DP

Model : PRCM30-10DP
Mã số : GV1-00786
Brand : Autonics
Đơn giá : 463,000 VNĐ

cambientiemcan_10.png

Cảm biến tiệm cận PRCM30-15DN

Model : PRCM30-15DN
Mã số : GV1-00787
Brand : Autonics
Đơn giá : 463,000 VNĐ

cambientiemcan_11.png

Cảm biến tiệm cận PRCM30-15DP

Model : PRCM30-15DP
Mã số : GV1-00788
Brand : Autonics
Đơn giá : 463,000 VNĐ

cambientiemcan_12.png

Cảm biến tiệm cận PRCML18-5DN

Model : PRCML18-5DN
Mã số : GV1-00789
Brand : Autonics
Đơn giá : 436,000 VNĐ

cambientiemcan_13.png

Cảm biến tiệm cận PRCML18-5DP

Model : PRCML18-5DP
Mã số : GV1-00790
Brand : Autonics
Đơn giá : 436,000 VNĐ

cambientiemcan_14.png

Cảm biến tiệm cận PRCML18-8DN

Model : PRCML18-8DN
Mã số : GV1-00791
Brand : Autonics
Đơn giá : 436,000 VNĐ

cambientiemcan_15.png

Cảm biến tiệm cận PRCML18-8DP

Model : PRCML18-8DP
Mã số : GV1-00792
Brand : Autonics
Đơn giá : 436,000 VNĐ

cambientiemcan_16.png

Cảm biến tiệm cận PRCMT12-2DO

Model : PRCMT12-2DO
Mã số : GV1-00793
Brand : Autonics
Đơn giá : 393,000 VNĐ

cambientiemcan_17.png

Cảm biến tiệm cận PRCMT12-2DC

Model : PRCMT12-2DC
Mã số : GV1-00794
Brand : Autonics
Đơn giá : 393,000 VNĐ

cambientiemcan_18.png

Cảm biến tiệm cận PRCMT12-4DC

Model : PRCMT12-4DC
Mã số : GV1-00795
Brand : Autonics
Đơn giá : 393,000 VNĐ

cambientiemcan_19.png

Cảm biến tiệm cận PRCMT12-4DO

Model : PRCMT12-4DO
Mã số : GV1-00796
Brand : Autonics
Đơn giá : 393,000 VNĐ
Chưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ