Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Biến tần » Dòng Biến Tần VD360

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_26.jpg

Biến tần VicRuns VD360-4T-0.7G

Model : VD360-4T-0.7G
Mã số : GV1-00457
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 3,881,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_27.jpg

Biến tần VicRuns VD360-4T-1.5G

Model : VD360-4T-1.5G
Mã số : GV1-00458
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 3,960,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_28.jpg

Biến tần VicRuns VD360-4T-2.2G

Model : VD360-4T-2.2G
Mã số : GV1-00459
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 4,406,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_33.jpg

Biến tần VicRuns VD360-4T-3.7G

Model : D360-4T-3.7G
Mã số : GV1-00460
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 5,000,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_29.jpg

Biến tần VicRuns VD360-4T-5.5G

Model : VD360-4T-5.5G
Mã số : GV1-00461
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 6,683,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_30.jpg

Biến tần VicRuns VD360-4T-7.5G

Model : VD360-4T-7.5G
Mã số : GV1-00462
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 7,990,000 VNĐ
Chưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ