Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Biến tần » Dòng Biến Tần VD120

vd120_400x400_1.png

Biến Tần VD120-4T-0.7GB

Model : VD120-4T-0.7GB
Mã số : GV1-00062
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 3,119,000 VNĐ

VD120_400x400_1.png

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-4T-1.5GB

Model : VD120-4T-1.5GB
Mã số : GV1-00063
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 3,208,000 VNĐ

VD120_400x400.png

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-2S-0.4GB

Model : VD120-2S-0.4GB
Mã số : GV1-00055
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 2,849,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD120_Series_5_1.png

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-2S-0.7GB

Model : VD120-2S-0.7GB
Mã số : GV1-00056
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 2,486,000 VNĐ

BIEN_TAN_VICRUNS_VD120_2S_04GB.png

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-2S-1,5GB

Model : VD120-2S-1,5GB
Mã số : GV1-00057
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 3,113,000 VNĐ

BIEN_TAN_VICRUNS_VD120_2S_04GB_1.png

Biến Tần VICRUNS VD120-2S-2.2GB

Model : VD120-2S-2.2GB
Mã số : GV1-00058
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 3,729,000 VNĐ

BIEN_TAN_VICRUNS_VD120_2S_04GB_2.png

Biến tần VicRuns VD120-2S-0.7GB-ZX 0.75kW 1 Pha 220V

Model : VD120-2S-0.7GB-ZX
Mã số : GV1-00059
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 2,486,000 VNĐ

BIEN_TAN_VICRUNS_VD120_2S_04GB_3.png

Biến tần VicRuns VD120-2S-1.5GB-ZX

Model : VD120-2S-1.5GB-ZX
Mã số : GV1-00060
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 3,234,000 VNĐ

VD500_978905f23945.jpeg

Biến Tần VD120-4T-0.4GB

Model : VD120-4T-0.4GB
Mã số : GV1-00061
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 3,159,000 VNĐ

VD120_400x400_2.png

Biến tần Vicruns VD120-4T-2.2GB

Model : VD520-4T-2.2GB
Mã số : GV1-00064
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 3,545,000 VNĐ

vd120_400x400_1_1.png

Biến tần Vicruns VD120-4T-3.0GB

Model : VD120-4T-3.0GB
Mã số : GV1-00065
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 4,663,000 VNĐ

VD120_400x400_3.png

Biến Tần VD120-4T-5.5GB

Model : VD120-4T-5.5GB
Mã số : GV1-00069
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 5,605,000 VNĐ

vd120_400x400_1_2.png

Biến tần VicRuns VD120-2T-0.4GB

Model : VD120-2T-0.4GB
Mã số : GV1-00092
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 2,891,000 VNĐ

vd120_400x400_1_4.png

Biến tần VicRuns VD120-2T-0.75GB

Model : VD120-2T-0.75GB
Mã số : GV1-00093
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 3,089,000 VNĐ

vd120_400x400_1_5.png

Biến Tần VICRUN VD120-2T-1.5GB

Model : VD120-2T-1.5GB
Mã số : GV1-00094
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 3,871,000 VNĐ

vd120_400x400_1_6.png

Biến Tần VD120-2T-2.2GB

Model : VD120-2T-2.2GB
Mã số : GV1-00095
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 4,545,000 VNĐ
Chưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ