Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Sản phẩm Schneider

7_1_xa2ea3311_grey.jpg

Nút nhấn nhả Schneider XA2EA3311

Model : XA2EA3311
Mã số : GV1-00745
Brand : Schneider
Đơn giá : 36,000 VNĐ

xam.jpg

Nút nhấn nhả Schneider XA2EA3341

Model : XA2EA3341
Mã số : GV1-00746
Brand : Schneider
Đơn giá : 36,000 VNĐ

black.jpg

Nút nhấn nhả Schneider XA2EA3351

Model : XA2EA3351
Mã số : GV1-00747
Brand : Schneider
Đơn giá : 36,000 VNĐ

red.jpg

Nút nhấn nhả Schneider XA2EA4322

Model : XA2EA4322
Mã số : GV1-00748
Brand : Schneider
Đơn giá : 36,000 VNĐ

red2.jpg

Nút nhấn nhả dù Schneider XA2EC42

Model : XA2EC42
Mã số : GV1-00749
Brand : Schneider
Đơn giá : 40,000 VNĐ

black2.jpg

Nút nhấn nhả dù Schneider XA2ER21

Model : XA2ER21
Mã số : GV1-00750
Brand : Schneider
Đơn giá : 40,000 VNĐ

maudo_coden.jpg

Nút nhấn nhả, 24V AC/DC, Schneider XA2EW34B2

Model : XA2EW34B2
Mã số : GV1-00751
Brand : Schneider
Đơn giá : 90,000 VNĐ

maudo_codeb.jpg

Nút nhấn nhả, 220VAC, Schneider XA2EW34M2

Model : XA2EW34M2
Mã số : GV1-00752
Brand : Schneider
Đơn giá : 90,000 VNĐ

maudo_coden_1.jpg

Nút nhấn nhả, 380VAC, Schneider XA2EW34Q2

Model : XA2EW34Q2
Mã số : GV1-00753
Brand : Schneider
Đơn giá : 90,000 VNĐ

1_xa2eg21_1.jpg

Công tắc xoay có khóa Schneider XA2EG21

Model : XA2EG21
Mã số : GV1-00771
Brand : Schneider
Đơn giá : 122,000 VNĐ

9_xa2eg43.jpg

Công tắc xoay có chìa khóa Ø22 XA2EG43

Model : XA2EG43
Mã số : GV1-00776
Brand : Schneider
Đơn giá : 144,000 VNĐ

key.jpg

Công tắc xoay có khóa Schneider XA2EG73

Model : XA2EG73
Mã số : GV1-00808
Brand : Schneider
Đơn giá : 144,000 VNĐ

key_2.jpg

Công tắc xoay có khóa Schneider XA2EG03

Model : XA2EG03
Mã số : GV1-00810
Brand : Schneider
Đơn giá : 144,000 VNĐ

denbao.jpg

Đèn báo Ø22, 24V AC/DC Schneider XA2EVB(1/3/4/5/6)LC

Model : XA2EVB(1/3/4/5/6)LC
Mã số : GV1-00816
Brand : Schneider
Đơn giá : 38,000 VNĐ

Schneider_XA2E.jpg

Đèn báo Ø22, 110VAC Schneider XA2EVF(1/3/4/5/6)LC

Model : XA2EVF(1/3/4/5/6)LC
Mã số : GV1-00817
Brand : Schneider
Đơn giá : 41,000 VNĐ

Schneider_XA2E_1.jpg

Đèn báo Ø22, 110VDC Schneider XA2EVFD1LC

Model : XA2EVFD(1/3/4/5/6)LC
Mã số : GV1-00818
Brand : Schneider
Đơn giá : 41,000 VNĐ

Schneider_XA2E_2.jpg

Đèn báo Ø22, 220VAC Schneider XA2EVM(1/3/4/5/6)LC

Model : XA2EVM(1/3/4/5/6)LC
Mã số : GV1-00819
Brand : Schneider
Đơn giá : 38,000 VNĐ

Schneider_XA2E_3.jpg

Đèn báo Ø22, 220VDC Schneider XA2EVMD(1/3/4/5/6)LC

Model : XA2EVMD(1/3/4/5/6)LC
Mã số : GV1-00820
Brand : Schneider
Đơn giá : 41,000 VNĐ

congtacxoay.jpg

Công tắc xoay 2 vị trí Schneider XA2ED21

Model : XA2ED21
Mã số : GV1-00754
Brand : Schneider
Đơn giá : 52,000 VNĐ

congtacxoay_1.jpg

Công tắc xoay 2 vị trí Schneider XA2ED25

Model : XA2ED25
Mã số : GV1-00755
Brand : Schneider
Đơn giá : 68,000 VNĐ

congtacxoay_2.jpg

Công tắc xoay 3 vị trí Schneider XA2ED33

Model : XA2ED33
Mã số : GV1-00756
Brand : Schneider
Đơn giá : 68,000 VNĐ

congtacxoay_3.jpg

Công tắc xoay Ø22 XA2ED53 Schneider

Model : XA2ED53
Mã số : GV1-00757
Brand : Schneider
Đơn giá : 68,000 VNĐ

congtacxoay_4.jpg

Công tắc xoay 2 vị trí Schneider XA2ED41

Model : XA2ED41
Mã số : GV1-00758
Brand : Schneider
Đơn giá : 52,000 VNĐ

congtacxoay_5.jpg

Công tắc xoay 2 vị trí Schneider XA2EJ21

Model : XA2EJ21
Mã số : GV1-00759
Brand : Schneider
Đơn giá : 52,000 VNĐ
Chưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ