Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Sản phẩm Autonics » Đồng hồ Vol/ Ampe - Digital panel meter

M4W.png

Đồng hồ Ampere M4W1P-AA

Model : M4W1P-AA
Mã số : GV1-00517
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,946,000 VNĐ

M4W_2.png

Đồng hồ Ampere M4W1P-DA

Model : M4W1P-DA
Mã số : GV1-00519
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,946,000 VNĐ

M4W_4.png

Đồng hồ Ampere M4W2P-AA

Model : M4W2P-AA
Mã số : GV1-00521
Brand : Autonics
Đơn giá : 3,907,000 VNĐ

M4W_6.png

Đồng hồ Ampere M4W2P-DA

Model : M4W2P-DA
Mã số : GV1-00523
Brand : Autonics
Đơn giá : 3,907,000 VNĐ

M4W_8.png

Đồng hồ Ampere M4W-AA

Model : M4W-AA
Mã số : GV1-00525
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,178,000 VNĐ

M4W_10.png

Đồng hồ Ampere M4W-DA

Model : M4W-DA
Mã số : GV1-00527
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,178,000 VNĐ

M4Y.png

Đồng hồ Ampere M4Y-AA

Model : M4Y-AA
Mã số : GV1-00529
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,178,000 VNĐ

M4Y_2.png

Đồng hồ Ampere M4Y-DA

Model : M4Y-DA
Mã số : GV1-00531
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,026,000 VNĐ

M4N_DV_01.png

Đồng hồ Volt M4N-DV-01

Model : M4N-DV-01
Mã số : GV1-00516
Brand : Autonics
Đơn giá : 786,000 VNĐ

M4W_1.png

Đồng hồ Volt M4W1P-AV

Model : M4W1P-AV
Mã số : GV1-00518
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,946,000 VNĐ

M4W_3.png

Đồng hồ Volt M4W1P-DV

Model : M4W1P-DV
Mã số : GV1-00520
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,946,000 VNĐ

M4W_5.png

Đồng hồ Volt M4W2P-AV

Model : M4W2P-AV
Mã số : GV1-00522
Brand : Autonics
Đơn giá : 3,907,000 VNĐ

M4W_7.png

Đồng hồ Volt M4W2P-DV

Model : M4W2P-DV
Mã số : GV1-00524
Brand : Autonics
Đơn giá : 3,907,000 VNĐ

M4W_9.png

Đồng hồ Volt M4W-AV

Model : M4W-AV
Mã số : GV1-00526
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,178,000 VNĐ

M4W_11.png

Đồng hồ Volt M4W-DV

Model : M4W-DV
Mã số : GV1-00528
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,178,000 VNĐ

M4Y_1.png

Đồng hồ Volt M4Y-AV

Model : M4Y-AV
Mã số : GV1-00530
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,178,000 VNĐ

M4Y_3.png

Đồng hồ Volt M4Y-DV

Model : M4Y-DV
Mã số : GV1-00532
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,026,000 VNĐChưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ