Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Biến tần » Biến tần Schneider ATV 310

Bien_tan_Schneider_.jpg

Biến tần Schneider ATV310H037N4E

Model : ATV310H037N4E
Mã số : GV1-00585
Brand : Schneider
Đơn giá : 3,510,000 VNĐ

Bien_tan_Schneider__2.jpg

Biến tần Schneider ATV310HU15N4E

Model : ATV310HU15N4E
Mã số : GV1-00587
Brand : Schneider
Đơn giá : 3,892,000 VNĐ

Bien_tan_Schneider__1.jpg

Biến tần Schneider ATV310H075N4E

Model : ATV310H075N4E
Mã số : GV1-00586
Brand : Schneider
Đơn giá : 3,742,000 VNĐ

Bien_tan_Schneider__5.jpg

Biến tần Schneider ATV310HU40N4E

Model : ATV310HU40N4E
Mã số : GV1-00590
Brand : Schneider
Đơn giá : 5,223,000 VNĐ

Bien_tan_Schneider__4.jpg

Biến tần Schneider ATV310HU30N4E

Model : ATV310HU30N4E
Mã số : GV1-00589
Brand : Schneider
Đơn giá : 4,749,000 VNĐ

Bien_tan_Schneider__3.jpg

Biến tần Schneider ATV310HU22N4E

Model : ATV310HU22N4E
Mã số : GV1-00588
Brand : Schneider
Đơn giá : 4,206,000 VNĐ

Bien_tan_Schneider__6.jpg

Biến tần Schneider ATV310HU55N4E

Model : ATV310HU55N4E
Mã số : GV1-00591
Brand : Schneider
Đơn giá : 6,627,000 VNĐ

Bien_tan_Schneider__7.jpg

Biến tần Schneider ATV310HU75N4E

Model : ATV310HU75N4E
Mã số : GV1-00592
Brand : Schneider
Đơn giá : 7,969,000 VNĐ

Bien_tan_Schneider__8.jpg

Biến tần Schneider ATV310HD11N4E

Model : ATV310HD11N4E
Mã số : GV1-00593
Brand : Schneider
Đơn giá : 10,049,000 VNĐChưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ