Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Sản phẩm Autonics » Cảm biến điện dung

cambien_4.png

Cảm biến điện dung CR30-15DP

Model : CR30-15DP
Mã số : GV1-00834
Brand : Autonics
Đơn giá : 661,000 VNĐ

cambien_9.png

Cảm biến điện dung CR30-15AC

Model : CR30-15AC
Mã số : GV1-00839
Brand : Autonics
Đơn giá : 771,000 VNĐ

cambien_8.png

Cảm biến điện dung CR30-15AO

Model : CR30-15AO
Mã số : GV1-00838
Brand : Autonics
Đơn giá : 771,000 VNĐ

cambien_7.png

Cảm biến điện dung CR18-8AC

Model : CR18-8AC
Mã số : GV1-00837
Brand : Autonics
Đơn giá : 661,000 VNĐ

cambien_6.png

Cảm biến điện dung CR18-8AO

Model : CR18-8AO
Mã số : GV1-00836
Brand : Autonics
Đơn giá : 661,000 VNĐ

cambien_5.png

Cảm biến điện dung CR30-15DN2

Model : CR30-15DN2
Mã số : GV1-00835
Brand : Autonics
Đơn giá : 661,000 VNĐ

cambien_3.png

Cảm biến điện dung CR30-15DN

Model : CR30-15DN
Mã số : GV1-00833
Brand : Autonics
Đơn giá : 661,000 VNĐ

cambien_2.png

Cảm biến điện dung CR18-8DN2

Model : CR18-8DN2
Mã số : GV1-00832
Brand : Autonics
Đơn giá : 546,000 VNĐ

cambien_1.png

Cảm biến điện dung CR18-8DP

Model : CR18-8DP
Mã số : GV1-00831
Brand : Autonics
Đơn giá : 546,000 VNĐ

cambien.png

Cảm biến điện dung CR18-8DN

Model : CR18-8DN
Mã số : GV1-00830
Brand : Autonics
Đơn giá : 546,000 VNĐ
Chưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ