Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Màn hình HMI và PLC » MÀN HÌNH (HMI) DÒNG GXU

1_1_hmigxu3500.jpg

Màn hình HMI HMIGXU3500

Model : HMIGXU3500
Mã số : GV1-00741
Brand : Schneider
Đơn giá : 7,188,000 VNĐ

1_1_hmigxu3500_3.jpg

Màn hình HMI HMIGXU5512

Model : HMIGXU5512
Mã số : GV1-00744
Brand : Schneider
Đơn giá : 16,741,000 VNĐ

1_1_hmigxu3500_1.jpg

Màn hình HMI HMIGXU3512

Model : HMIGXU3512
Mã số : GV1-00742
Brand : Schneider
Đơn giá : 8,109,000 VNĐ

1_1_hmigxu3500_2.jpg

Màn hình HMI HMIGXU5500

Model : HMIGXU5500
Mã số : GV1-00743
Brand : Schneider
Đơn giá : 15,435,000 VNĐ
Chưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ