Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Biến tần » Biến tần Hitachi NJ600B series

nj600b.png

Biến tần Hitachi NJ600B-055HFF

Model : NJ600B-055HFF
Mã số : GV1-00066
Brand : Hitachi
Đơn giá : 12,530,000 VNĐ

nj600b_1.png

Biến tần Hitachi NJ600B-075HFF

Model : NJ600B-075HFF
Mã số : GV1-00067
Brand : Hitachi
Đơn giá : 12,860,000 VNĐ

nj600b_2.png

Biến tần Hitachi NJ600B-110HFF

Model : NJ600B-110HFF
Mã số : GV1-00068
Brand : Hitachi
Đơn giá : 13,230,000 VNĐ

nj600b_3.png

Biến tần Hitachi NJ600B-150HFF

Model : NJ600B-150HFF
Mã số : GV1-00070
Brand : Hitachi
Đơn giá : 16,150,000 VNĐ

nj600b_4.png

Biến tần Hitachi NJ600B-185HFF

Model : NJ600B-185HFF
Mã số : GV1-00071
Brand : Hitachi
Đơn giá : 20,570,000 VNĐ

nj600b_5.png

Biến tần Hitachi NJ600B-220HFF

Model : NJ600B-220HFF
Mã số : GV1-00073
Brand : Hitachi
Đơn giá : 22,900,000 VNĐ

nj600b_6.png

Biến tần Hitachi NJ600B-300HFF

Model : NJ600B-300HFF
Mã số : GV1-00075
Brand : Hitachi
Đơn giá : 28,010,000 VNĐ

nj600b_7.png

Biến tần Hitachi NJ600B-370HFF

Model : NJ600B-370HFF
Mã số : GV1-00076
Brand : Hitachi
Đơn giá : 31,560,000 VNĐ

nj600b_8.png

Biến tần Hitachi NJ600B-450HFF

Model : NJ600B-450HFF
Mã số : GV1-00078
Brand : Hitachi
Đơn giá : 36,300,000 VNĐ

nj600b_9.png

Biến tần Hitachi NJ600B-550HFF

Model : NJ600B-550HFF
Mã số : GV1-00081
Brand : Hitachi
Đơn giá : 40,460,000 VNĐ

nj600b_10.png

Biến tần Hitachi NJ600B-750HFF

Model : NJ600B-750HFF
Mã số : GV1-00082
Brand : Hitachi
Đơn giá : 60,180,000 VNĐ

nj600b_11.png

Biến tần Hitachi NJ600B-900HFF

Model : NJ600B-900HFF
Mã số : GV1-00083
Brand : Hitachi
Đơn giá : 72,070,000 VNĐ

nj600b_12.png

Biến tần Hitachi NJ600B-1100HFF

Model : NJ600B-1100HFF
Mã số : GV1-00085
Brand : Hitachi
Đơn giá : 81,370,000 VNĐ

nj600b_13.png

Biến tần Hitachi NJ600B-1320HFF

Model : NJ600B-1320HFF
Mã số : GV1-00086
Brand : Hitachi
Đơn giá : 94,320,000 VNĐ
Chưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ