Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » FLOW METER » Lưu Lượng Kế Điện Từ

Untitled.jpg

LƯU LƯỢNG KẾ ĐIỆN TỪ, DN080

Model : NMG-EH-800-15-CB-CB-1-SL-MC-1-A1-E-5
Mã số : GV1-00444
Brand : NEW-FLOW
Đơn giá : 34,500,000 VNĐ

hhhhhhhhhhhhhh.jpg

Lưu lượng kế điện từ

Model : Model: DY-DDM100F  HC 
Mã số : GV1-00434
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 33,500,000 VNĐ

hhhhhhhhhhhhhh.jpg

Lưu lượng kế điện từ

Model : Model: DY-DDM50F  HC 
Mã số : GV1-00435
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐChưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ