Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » PRESSURE » Công tắc áp suất

Untitled_10.jpg

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT CÓ 2 CÔNG TẮC

Model : PIS5000-A-1-2-C-S-2-004
Mã số : GV1-00493
Brand :
Đơn giá : 12,000,000 VNĐ

Untitled_6.jpg

CÔNG TẮC ÁP SUẤT, One SPDT & Two SPDT micro switch (One setting point)

Model : PS2000W-10R-A-1-F-1
Mã số : GV1-00485
Brand : NEW-FLOW
Đơn giá : 3,700,000 VNĐ
Chưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ