Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Sản phẩm Autonics » Bộ định thì ( Timer) Digital

FX4S_2.png

Timer Digital FS4E-1P4

Model : FS4E-1P4
Mã số : GV1-00231
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,639,000 VNĐ

LE_5.png

Timer Digital LE7M-2

Model : LE7M-2
Mã số : GV1-00237
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,844,000 VNĐ

FS.png

Timer Digital LE3S

Model : LE3S
Mã số : GV1-00232
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,209,000 VNĐ

FS_1.png

Timer Digital LE3SA

Model : LE3SA
Mã số : GV1-00233
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,166,000 VNĐ

FS_2.png

Timer Digital LE3SB

Model : LE3SB
Mã số : GV1-00234
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,166,000 VNĐ

LE4S.png

Timer Digital LE4S

Model : LE4S
Mã số : GV1-00235
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,294,000 VNĐ

LE4S_1.png

Timer Digital LE4SA

Model : LE4SA
Mã số : GV1-00236
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,294,000 VNĐChưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ