Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Sản phẩm Schneider » Công tắc xoay có chìa khóa Ø22

1_xa2eg21_1.jpg

Công tắc xoay có khóa Schneider XA2EG21

Model : XA2EG21
Mã số : GV1-00771
Brand : Schneider
Đơn giá : 122,000 VNĐ

9_xa2eg43.jpg

Công tắc xoay có chìa khóa Ø22 XA2EG43

Model : XA2EG43
Mã số : GV1-00776
Brand : Schneider
Đơn giá : 144,000 VNĐ

key.jpg

Công tắc xoay có khóa Schneider XA2EG73

Model : XA2EG73
Mã số : GV1-00808
Brand : Schneider
Đơn giá : 144,000 VNĐ

key_2.jpg

Công tắc xoay có khóa Schneider XA2EG03

Model : XA2EG03
Mã số : GV1-00810
Brand : Schneider
Đơn giá : 144,000 VNĐ
Chưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ