Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Sản phẩm Autonics » Bộ điều khiển nhiệt độ Digital Autonic

tc3YF.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TC3YF-34R-RTD

Model : TC3YF-34R-RTD
Mã số : GV1-00822
Brand : Autonics
Đơn giá : 845,000 VNĐ

TD4SP.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TD4SP-N4R

Model : TD4SP-N4R
Mã số : GV1-00249
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,379,000 VNĐ

tc3YF.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TC3YF-34R-NTC

Model : TC3YF-34R-NTC
Mã số : GV1-00821
Brand : Autonics
Đơn giá : 845,000 VNĐ

TD4M_2.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TD4M-14C

Model : TD4M-14C
Mã số : GV1-00252
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,557,000 VNĐ

TD4M.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TD4M-14R

Model : TD4M-14R
Mã số : GV1-00250
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,557,000 VNĐ

TD4M_1.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TD4M-14S

Model : TD4M-14S
Mã số : GV1-00251
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,557,000 VNĐ

TD4M_3.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TD4M-N4R

Model : TD4M-N4R
Mã số : GV1-00253
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,491,000 VNĐ

TD4M_5.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TD4M-N4C

Model : TD4M-N4C
Mã số : GV1-00255
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,491,000 VNĐ

TD4M_6.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TD4L-14R

Model : TD4L-14R
Mã số : GV1-00256
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,668,000 VNĐ

TD4M_7.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TD4L-14C

Model : TD4L-14C
Mã số : GV1-00257
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,668,000 VNĐ

TD4M_8.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TD4L-24R

Model : TD4L-24R
Mã số : GV1-00258
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,714,000 VNĐ

TD4M_9.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TD4L-24C

Model : TD4L-24C
Mã số : GV1-00259
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,714,000 VNĐ

TD4M_10.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TD4H-14R

Model : TD4H-14R
Mã số : GV1-00260
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,602,000 VNĐ

TD4M_13.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TD4H-24C

Model : TD4H-24C
Mã số : GV1-00263
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,668,000 VNĐ

TD4M_4.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TD4M-N4S

Model : TD4M-N4S
Mã số : GV1-00254
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,491,000 VNĐ

TD4M_12.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TD4H-24R

Model : TD4H-24R
Mã số : GV1-00262
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,668,000 VNĐ

TD4M_11.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TD4H-14C

Model : TD4H-14C
Mã số : GV1-00261
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,602,000 VNĐ

tc3YF.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TC3YF

Model : TC3YF-14R-NTC
Mã số : GV1-00190
Brand : Autonics
Đơn giá : 645,000 VNĐ

tc3YF_1.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TC3YF

Model : TC3YF-14R-RTD
Mã số : GV1-00191
Brand : Autonics
Đơn giá : 645,000 VNĐChưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ