Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL TRANSMITTERS-LIQUIDS » Báo mức nguyên lý rada tiếp xúc

MICROTREK_HINH_1.png

GUIDED MICROWAVE LEVEL TRANSMITTERS MicroTREK

Model : Model: HTL-550-4
Mã số : GV1-00427
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 28,500,000 VNĐ

MICROTREK_HINH_2.png

GUIDED MICROWAVE LEVEL TRANSMITTERS MicroTREK

Model : Model: HTL-550-4
Mã số : GV1-00426
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 31,500,000 VNĐ
Chưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ