Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Biến tần » Biến tần Schneider ATV610

atv610_19.jpg

Biến tần Schneider ATV610C16N4

Model : ATV610C16N4
Mã số : GV1-00613
Brand : Schneider
Đơn giá : 94,932,000 VNĐ

atv610_8.jpg

Biến tần Schneider ATV610D15N4

Model : ATV610D15N4
Mã số : GV1-00602
Brand : Schneider
Đơn giá : 16,299,000 VNĐ

atv610_9.jpg

Biến tần Schneider ATV610D18N4

Model : ATV610D18N4
Mã số : GV1-00603
Brand : Schneider
Đơn giá : 18,093,000 VNĐ

atv610_10.jpg

Biến tần Schneider ATV610D22N4

Model : ATV610D22N4
Mã số : GV1-00604
Brand : Schneider
Đơn giá : 19,141,000 VNĐ

atv610_11.jpg

Biến tần Schneider ATV610D30N4

Model : ATV610D30N4
Mã số : GV1-00605
Brand : Schneider
Đơn giá : 23,530,000 VNĐ

atv610_12.jpg

Biến tần Schneider ATV610D37N4

Model : ATV610D37N4
Mã số : GV1-00606
Brand : Schneider
Đơn giá : 29,343,000 VNĐ

atv610_14.jpg

Biến tần Schneider ATV610D55N4

Model : ATV610D55N4
Mã số : GV1-00608
Brand : Schneider
Đơn giá : 41,492,000 VNĐ

atv610_15.jpg

Biến tần Schneider ATV610D75N4

Model : ATV610D75N4
Mã số : GV1-00609
Brand : Schneider
Đơn giá : 49,787,000 VNĐ

atv610_16.jpg

Biến tần Schneider ATV610D90N4

Model : ATV610D90N4
Mã số : GV1-00610
Brand : Schneider
Đơn giá : 54,948,000 VNĐ

atv610_17.jpg

Biến tần Schneider ATV610C11N4

Model : ATV610C11N4
Mã số : GV1-00611
Brand : Schneider
Đơn giá : 78,033,000 VNĐ

atv610_18.jpg

Biến tần Schneider ATV610C13N4

Model : ATV610C13N4
Mã số : GV1-00612
Brand : Schneider
Đơn giá : 84,323,000 VNĐ

atv610_13.jpg

Biến tần Schneider ATV610D45N4

Model : ATV610D45N4
Mã số : GV1-00607
Brand :
Đơn giá : 32,922,000 VNĐ

atv610_7.jpg

Biến tần Schneider ATV610D11N4

Model : ATV610D11N4
Mã số : GV1-00601
Brand :
Đơn giá : 15,321,000 VNĐ

atv610_6.jpg

Biến tần Schneider ATV610U75N4

Model : TV610U75N4
Mã số : GV1-00600
Brand :
Đơn giá : 13,732,000 VNĐ

atv610_5.jpg

Biến tần Schneider ATV610U55N4

Model : ATV610U55N4
Mã số : GV1-00599
Brand :
Đơn giá : 12,656,000 VNĐ

atv610_4.jpg

Biến tần Schneider ATV610U40N4

Model : ATV610U40N4
Mã số : GV1-00598
Brand :
Đơn giá : 11,916,000 VNĐ

atv610_3.jpg

Biến tần Schneider ATV610U30N4

Model : ATV610U30N4
Mã số : GV1-00597
Brand :
Đơn giá : 11,463,000 VNĐ

atv610_2.jpg

Biến tần Schneider ATV610U22N4

Model : ATV610U22N4
Mã số : GV1-00596
Brand :
Đơn giá : 11,069,000 VNĐ

atv610_1.jpg

Biến tần Schneider ATV610U15N4

Model : ATV610U15N4
Mã số : GV1-00595
Brand :
Đơn giá : 10,613,000 VNĐ

atv610.jpg

Biến tần Schneider ATV610U07N4

Model : ATV610U07N4
Mã số : GV1-00594
Brand :
Đơn giá : 10,214,000 VNĐ
Chưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ