Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Sản phẩm Autonics » Cảm biến điện quang

BUP_8.png

Cảm biến điện quang BUP-50S-P

Model : BUP-50S-P
Mã số : GV1-00891
Brand : Autonics
Đơn giá : 975,000 VNĐ

BUP_7.png

Cảm biến điện quang BUP-50S

Model : BUP-50S
Mã số : GV1-00890
Brand : Autonics
Đơn giá : 975,000 VNĐ

BUP_6.png

Cảm biến điện quang BUP-50-P

Model : BUP-50-P
Mã số : GV1-00889
Brand : Autonics
Đơn giá : 912,000 VNĐ

BUP_5.png

Cảm biến điện quang BUP-50

Model : BUP-50
Mã số : GV1-00888
Brand : Autonics
Đơn giá : 912,000 VNĐ

BUP_3.png

Cảm biến điện quang BUP-30S

Model : BUP-30S
Mã số : GV1-00886
Brand : Autonics
Đơn giá : 933,000 VNĐ

BUP_4.png

Cảm biến điện quang BUP-30S-P

Model : BUP-30S-P
Mã số : GV1-00887
Brand : Autonics
Đơn giá : 933,000 VNĐ

BUP_2.png

Cảm biến điện quang BUP-30-P

Model : BUP-30-P
Mã số : GV1-00885
Brand : Autonics
Đơn giá : 868,000 VNĐ

BUP_1.png

Cảm biến điện quang BUP-30

Model : BUP-30
Mã số : GV1-00884
Brand : Autonics
Đơn giá : 868,000 VNĐ

BR.png

Cảm biến điện quang BRP400-DDT-P

Model : BRP400-DDT-P
Mã số : GV1-00879
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,017,000 VNĐ

BR5L_2.png

Cảm biến điện quang BR4M-TDTD

Model : BR4M-TDTD
Mã số : GV1-00880
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,293,000 VNĐ

BR5L_1.png

Cảm biến điện quang BR4M-TDTD-P

Model : BR4M-TDTD-P
Mã số : GV1-00881
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,293,000 VNĐ

BR5L.png

Cảm biến điện quang BR4M-TDTL-P

Model : BR4M-TDTL-P
Mã số : GV1-00883
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,293,000 VNĐ

BR.png

Cảm biến điện quang BR100-DDT-P

Model : BR100-DDT-P
Mã số : GV1-00873
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,017,000 VNĐ

BR5L.png

Cảm biến điện quang BR4M-TDTL

Model : BR4M-TDTL
Mã số : GV1-00882
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,293,000 VNĐ

BR.png

Cảm biến điện quang BR400-DDT-P

Model : BR400-DDT-P
Mã số : GV1-00877
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,017,000 VNĐ

BRP_2.png

Cảm biến điện quang BRP400-DDT

Model : BRP400-DDT
Mã số : GV1-00878
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,017,000 VNĐ

BR.png

Cảm biến điện quang BR400-DDT

Model : BR400-DDT
Mã số : GV1-00876
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,017,000 VNĐ

BRP_1.png

Cảm biến điện quang BRP100-DDT-P

Model : BRP100-DDT-P
Mã số : GV1-00875
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,017,000 VNĐ

BRP.png

Cảm biến điện quang BRP100-DDT

Model : BRP100-DDT
Mã số : GV1-00874
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,017,000 VNĐ

BR_1.png

Cảm biến điện quang BR100-DDT

Model : BR100-DDT
Mã số : GV1-00872
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,017,000 VNĐ

BMS5_1.png

Cảm biến điện quang BMS5M-TDT

Model : BMS5M-TDT
Mã số : GV1-00870
Brand : Autonics
Đơn giá : 975,000 VNĐ

BMS5.png

Cảm biến điện quang BMS5M-TDT-P

Model : BMS5M-TDT-P
Mã số : GV1-00871
Brand : Autonics
Đơn giá : 975,000 VNĐ

BMS_2.png

Cảm biến điện quang BMS2M-MDT-P

Model : BMS2M-MDT-P
Mã số : GV1-00869
Brand : Autonics
Đơn giá : 826,000 VNĐ

BMS_1.png

Cảm biến điện quang BMS2M-MDT

Model : BMS2M-MDT
Mã số : GV1-00868
Brand : Autonics
Đơn giá : 826,000 VNĐ
Chưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ