Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Biến tần » Dòng Biến Tần VD520

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_300x300_23.jpg

Biến tần VicRuns VD520-4T-200G/220P

Model : VD520-4T-200G/220P
Mã số : GV1-00188
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 118,880,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_2.jpg

Biến tần Vicruns VD520-2S-2.2GB

Model : VD520-2S-2.2GB
Mã số : GV1-00077
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 4,070,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_3.jpg

Biến tần Vicruns VD520-2S-3.7GB

Model : VD520-2S-3.7GB
Mã số : GV1-00079
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 5,307,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_4.jpg

Biến tần Vicruns VD520-2S-5.5GB

Model : VD520-2S-5.5GB
Mã số : GV1-00084
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 6,871,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_300x300_20.jpg

Biến tần VicRuns VD520-4T-132G/160P

Model : VD520-4T-132G/160P
Mã số : GV1-00185
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 79,339,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_300x300_21.jpg

Biến tần VicRuns VD520-4T-160G/185P

Model : VD520-4T-160G/185P
Mã số : GV1-00186
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 90,397,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_300x300_22.jpg

Biến tần VicRuns VD520-4T-185G/200P

Model : VD520-4T-185G/200P
Mã số : GV1-00187
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 105,475,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_300x300_24.jpg

Biến tần VicRuns VD520-4T-220G/250P

Model : VD520-4T-220G/250P
Mã số : GV1-00189
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 146,025,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S.jpg

Biến tần VicRuns VD520-4T-250G/280P

Model : VD520-4T-250G/280P
Mã số : GV1-00265
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 146,025,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_2.jpg

Biến tần VicRuns VD520-4T-280G/315P

Model : D520-4T-280G/315P
Mã số : GV1-00267
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 168,657,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_1.jpg

Biến tần VicRuns VD520-2S-1.5GB

Model : VD520-2S-1.5GB
Mã số : GV1-00074
Brand :
Đơn giá : 3,287,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S.jpg

Biến tần VicRuns VD520-2S-0.75GB

Model : VD520-2S-0.75GB
Mã số : GV1-00072
Brand :
Đơn giá : 3,832,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_5.jpg

Biến tần Vicruns VD520-2S-7.5GB

Model : VD520-2S-7.5GB
Mã số : GV1-00087
Brand :
Đơn giá : 11,910,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_6.jpg

Biến tần Vicruns VD520-2S-11GB

Model : VD520-2S-11GB
Mã số : GV1-00089
Brand :
Đơn giá : 14,603,000 VNĐ

vd120_400x400_1_3.png

Biến tần Vicruns VD520-2S-15GB

Model : VD520-2S-15GB
Mã số : GV1-00090
Brand :
Đơn giá : 16,880,000 VNĐ

vd120_400x400_1_7.png

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-2T-7.5GB/11PB

Model : VD520-2T-7.5GB/11PB
Mã số : GV1-00096
Brand :
Đơn giá : 12,504,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_7.jpg

Biến tần VicRuns VD520-2T-11GB/15PB

Model : VD520-2T-11GB/15PB
Mã số : GV1-00097
Brand :
Đơn giá : 17,731,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_8.jpg

Biến tần VicRuns VD520-2T-15GB/18.5PB

Model : VD520-2T-15GB/18.5PB
Mã số : GV1-00098
Brand :
Đơn giá : 21,315,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_9.jpg

Biến Tần VD520-2T-18.5GB/22PB

Model : VD520-2T-18.5GB/22PB
Mã số : GV1-00131
Brand :
Đơn giá : 26,810,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_10.jpg

Biến Tần VD520-2T-22GB/30G

Model : VD520-2T-22GB/30G
Mã số : GV1-00132
Brand :
Đơn giá : 33,532,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_300x300.jpg

Biến tần VicRuns VD520-2T-22G/30G

Model : VD520-2T-22G/30G
Mã số : GV1-00165
Brand :
Đơn giá : 33,532,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_300x300_1.jpg

Biến tần VicRuns VD520-2T-315G/355P

Model : VD520-2T-315G/355P
Mã số : GV1-00166
Brand :
Đơn giá : 412,276,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_300x300_2.jpg

Biến tần VicRuns VD520-4T-0.7GB

Model : VD520-4T-0.7GB
Mã số : GV1-00167
Brand :
Đơn giá : 3,693,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_300x300_3.jpg

Biến tần VicRuns VD520-4T-1.5GB

Model : VD520-4T-1.5GB
Mã số : GV1-00168
Brand :
Đơn giá : 3,772,000 VNĐ
Chưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ