Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL TRANSMITTERS-LIQUIDS » Báo mức nguyên lý áp suất thủy tĩnh

NIVOPRESS_NZ_HINH.png

HYDROSTATIC LEVEL TRANSMITTERS - NIVOPRESS N, Đo Bồn 10M Nước

Model : NZK-440-5
Mã số : GV1-00425
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 10,500,000 VNĐ

NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ

Untitled_3.jpg

HYDROSTATIC LEVEL TRANSMITTERS - NIVOPRESS N, Đo Bồn 10M Nước

Model : NPK-441-0
Mã số : GV1-00016
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 9,500,000 VNĐ

Untitled_10.jpg

NIVOPRESS D HYDROSTATIC LEVEL TRANSMITERS, Dải Đo 0 ~ 10 Bar

Model : DTE-5A1-2
Mã số : GV1-00088
Brand :
Đơn giá : 17,600,000 VNĐ
Chưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ