Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Biến tần » Biến tần Hitachi NES-1 Series

nes1_022lb.png

Biến tần Hitachi NES1-004HB

Model : NES1-004HB
Mã số : GV1-00194
Brand : Hitachi
Đơn giá : 3,050,000 VNĐ

nes1_022lb_2.png

Biến tần Hitachi NES1-015HB

Model : NES1-015HB
Mã số : GV1-00196
Brand : Hitachi
Đơn giá : 3,590,000 VNĐ

nes1_022lb_1.png

Biến tần Hitachi NES1-007HB

Model : NES1-007HB
Mã số : GV1-00195
Brand : Hitachi
Đơn giá : 3,260,000 VNĐ

NES1_9.png

Biến tần Hitachi NES1-022LB

Model : NES1-022LB
Mã số : GV1-00807
Brand : Hitachi
Đơn giá : 4,020,000 VNĐ

NES1_8.png

Biến tần Hitachi NES1-015LB

Model : NES1-015LB
Mã số : GV1-00806
Brand : Hitachi
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ

NES1_7.png

Biến tần Hitachi NES1-007LB

Model : NES1-007LB
Mã số : GV1-00805
Brand : Hitachi
Đơn giá : 3,020,000 VNĐ

NES1_5.png

Biến tần Hitachi NES1-002LB

Model : NES1-002LB
Mã số : GV1-00803
Brand : Hitachi
Đơn giá : 2,470,000 VNĐ

NES1_6.png

Biến tần Hitachi NES1-004LB

Model : NES1-004LB
Mã số : GV1-00804
Brand : Hitachi
Đơn giá : 2,620,000 VNĐ

NES1_4.png

Biến tần Hitachi NES1-022SB

Model : NES1-022SB
Mã số : GV1-00802
Brand : Hitachi
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ

NES1_2.png

Biến tần Hitachi NES1-007SB

Model : NES1-007SB
Mã số : GV1-00800
Brand : Hitachi
Đơn giá : 2,320,000 VNĐ

NES1.png

Biến tần Hitachi NES1-002SB

Model : NES1-002SB
Mã số : GV1-00798
Brand : Hitachi
Đơn giá : 2,200,000 VNĐ

NES1_1.png

Biến tần Hitachi NES1-004SB

Model : NES1-004SB
Mã số : GV1-00799
Brand : Hitachi
Đơn giá : 2,300,000 VNĐ

NES1_3.png

Biến tần Hitachi NES1-015SB

Model : NES1-015SB
Mã số : GV1-00801
Brand : Hitachi
Đơn giá : 3,110,000 VNĐ

NES1op.png

Màn hình cài đặt Biến tần Hitachi NES1-OP

Model : NES1-OP
Mã số : GV1-00797
Brand : Hitachi
Đơn giá : 230,000 VNĐ

nes1_022lb_3.png

Biến tần Hitachi NES1-022HB

Model : NES1-022HB
Mã số : GV1-00197
Brand : Hitachi
Đơn giá : 4,050,000 VNĐ

nes1_022lb_4.png

Biến tần Hitachi NES1-040HB

Model : NES1-040HB
Mã số : GV1-00198
Brand : Hitachi
Đơn giá : 4,870,000 VNĐ
Chưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ