Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Biến tần » Biến tần Hitachi SJ700D series

SJ700D.png

Biến tần Hitachi SJ700D-150HFEF3

Model : SJ700D-150HFEF3
Mã số : GV1-00105
Brand : Hitachi
Đơn giá : 20,550,000 VNĐ

SJ700D.png

Biến tần Hitachi SJ700D-007HFEF3

Model : SJ700D-007HFEF3
Mã số : GV1-00091
Brand : Hitachi
Đơn giá : 10,640,000 VNĐ

SJ700D_1.png

Biến tần Hitachi SJ700D-015HFEF3

Model : SJ700D-015HFEF3
Mã số : GV1-00099
Brand : Hitachi
Đơn giá : 10,960,000 VNĐ

SJ700D_2.png

Biến tần Hitachi SJ700D-022HFEF3

Model : SJ700D-022HFEF3
Mã số : GV1-00100
Brand : Hitachi
Đơn giá : 11,100,000 VNĐ

SJ700D_3.png

Biến tần Hitachi SJ700D-040HFEF3

Model : SJ700D-040HFEF3
Mã số : GV1-00101
Brand : Hitachi
Đơn giá : 13,440,000 VNĐ

SJ700D_4.png

Biến tần Hitachi SJ700D-055HFEF3

Model : SJ700D-055HFEF3
Mã số : GV1-00102
Brand : Hitachi
Đơn giá : 13,750,000 VNĐ

SJ700D_5.png

Biến tần Hitachi SJ700D-075HFEF3

Model : SJ700D-075HFEF3
Mã số : GV1-00103
Brand : Hitachi
Đơn giá : 14,400,000 VNĐ

SJ700D_8.png

Biến tần Hitachi SJ700D-185HFEF3

Model : SJ700D-185HFEF3
Mã số : GV1-00106
Brand : Hitachi
Đơn giá : 24,330,000 VNĐ

SJ700D_9.png

Biến tần Hitachi SJ700D-220HFEF3

Model : SJ700D-220HFEF3
Mã số : GV1-00107
Brand : Hitachi
Đơn giá : 31,100,000 VNĐ

SJ700D_10.png

Biến tần Hitachi SJ700D-300HFEF3

Model : SJ700D-300HFEF3
Mã số : GV1-00108
Brand : Hitachi
Đơn giá : 35,190,000 VNĐ

SJ700D_11.png

Biến tần Hitachi SJ700D-370HFEF3

Model : SJ700D-370HFEF3
Mã số : GV1-00109
Brand : Hitachi
Đơn giá : 44,390,000 VNĐ

SJ700D_12.png

Biến tần Hitachi SJ700D-450HFEF3

Model : SJ700D-450HFEF3
Mã số : GV1-00110
Brand : Hitachi
Đơn giá : 47,620,000 VNĐ

SJ700D_13.png

Biến tần Hitachi SJ700D-550HFEF3

Model : SJ700D-550HFEF3
Mã số : GV1-00111
Brand : Hitachi
Đơn giá : 57,870,000 VNĐ

SJ700D_14.png

Biến tần Hitachi SJ700D-750HFEF3

Model : SJ700D-750HFEF3
Mã số : GV1-00112
Brand : Hitachi
Đơn giá : 97,310,000 VNĐ

SJ700D_15.png

Biến tần Hitachi SJ700D-900HFEF3

Model : SJ700D-900HFEF3
Mã số : GV1-00113
Brand : Hitachi
Đơn giá : 108,080,000 VNĐ

SJ700D_16.png

Biến tần Hitachi SJ700D-1100HFEF3

Model : SJ700D-1100HFEF3
Mã số : GV1-00114
Brand : Hitachi
Đơn giá : 128,600,000 VNĐ

SJ700D_17.png

Biến tần Hitachi SJ700D-1320HFEF3

Model : SJ700D-1320HFEF3
Mã số : GV1-00115
Brand : Hitachi
Đơn giá : 153,910,000 VNĐ

SJ700D_6.png

Biến tần Hitachi SJ700D-110HFEF3

Model : SJ700D-110HFEF3
Mã số : GV1-00104
Brand :
Đơn giá : 18,240,000 VNĐ
Chưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ