Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Biến tần » Dòng Biến Tần VD560

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_46.jpg

Biến tần VicRuns VD560-4T-132G

Model : VD560-4T-132G
Mã số : GV1-00477
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 112,237,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_42.jpg

Biến tần VicRuns VD560-4T-55G

Model : VD560-4T-55G
Mã số : GV1-00473
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 53,916,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_43.jpg

Biến tần VicRuns VD560-4T-75G

Model : VD560-4T-75G
Mã số : GV1-00474
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 65,865,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_31.jpg

Biến tần VicRuns VD560-4T-3.7GB

Model : VD560-4T-3.7GB
Mã số : GV1-00463
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 7,693,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_32.jpg

Biến tần VicRuns VD560-4T-5.5GB

Model : VD560-4T-5.5GB
Mã số : GV1-00464
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 9,712,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_34.jpg

Biến tần VicRuns VD560-4T-7.5GB

Model : VD560-4T-7.5GB
Mã số : GV1-00465
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 12,168,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_35.jpg

Biến tần VicRuns VD560-4T-11GB

Model : VD560-4T-11GB
Mã số : GV1-00466
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 15,157,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_36.jpg

Biến tần VicRuns VD560-4T-15GB

Model : VD560-4T-15GB
Mã số : GV1-00467
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 18,593,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_37.jpg

Biến tần VicRuns VD560-4T-18.5GB

Model : VD560-4T-18.5GB
Mã số : GV1-00468
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 21,503,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_38.jpg

Biến tần VicRuns VD560-4T-22G

Model : VD560-4T-22G
Mã số : GV1-00469
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 24,939,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_39.jpg

Biến tần VicRuns VD560-4T-30G

Model : VD560-4T-30G
Mã số : GV1-00470
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 30,651,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_40.jpg

Biến tần VicRuns VD560-4T-37G

Model : VD560-4T-37G
Mã số : GV1-00471
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 38,422,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_41.jpg

Biến tần VicRuns VD560-4T-45G

Model : D560-4T-45G
Mã số : GV1-00472
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 42,452,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_44.jpg

Biến tần VicRuns VD560-4T-90G

Model : VD560-4T-90G
Mã số : GV1-00475
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 77,399,000 VNĐ

Bien_tan_Vicruns_VD520_2S_45.jpg

Biến tần VicRuns VD560-4T-110G

Model : VD560-4T-110G
Mã số : GV1-00476
Brand : VICRUNS
Đơn giá : 94,951,000 VNĐChưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ