Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Sản phẩm Autonics » Bộ định thì ( Timer) Analog

AT8N.png

Timer núm vặn AT8N

Model : AT8N
Mã số : GV1-00238
Brand : Autonics
Đơn giá : 464,000 VNĐ

AT8N_1.png

Timer núm vặn AT8PMN

Model : AT8PMN
Mã số : GV1-00239
Brand : Autonics
Đơn giá : 615,000 VNĐ

AT8N_2.png

Timer núm vặn AT8PSN

Model : AT8PSN
Mã số : GV1-00240
Brand : Autonics
Đơn giá : 615,000 VNĐ

AT8N_3.png

Timer núm vặn AT8SDN

Model : AT8SDN
Mã số : GV1-00241
Brand : Autonics
Đơn giá : 588,000 VNĐ

AT8N_4.png

Timer núm vặn AT11DN

Model : AT11DN
Mã số : GV1-00242
Brand : Autonics
Đơn giá : 466,000 VNĐ

ATE8_41.png

Timer núm vặn ATE8-41

Model : ATE8-41
Mã số : GV1-00243
Brand : Autonics
Đơn giá : 276,000 VNĐ

ATE8_41_1.png

Timer núm vặn ATE8-43

Model : ATE8-43
Mã số : GV1-00244
Brand : Autonics
Đơn giá : 285,000 VNĐ

ATE8_41_2.png

Timer núm vặn ATE8-46

Model : ATE8-46
Mã số : GV1-00245
Brand : Autonics
Đơn giá : 276,000 VNĐ

LA8N_2.png

Timer Analog LE8N-BN

Model : LE8N-BN
Mã số : GV1-00246
Brand : Autonics
Đơn giá : 689,000 VNĐ

LA8N_3.png

Timer Analog LE8N-BF

Model : LE8N-BF
Mã số : GV1-00247
Brand : Autonics
Đơn giá : 806,000 VNĐ
Chưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ