Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Sản phẩm Autonics » Cảm biến từ hình trụ

cambientudai.png

Cảm biến từ PRT08-1.5D0

Model : PRT08-1.5D0
Mã số : GV1-00640
Brand : Autonics
Đơn giá : 417,000 VNĐ

cambientudai_1.png

Cảm biến từ PRT08-1.5DC

Model : PRT08-1.5DC
Mã số : GV1-00641
Brand : Autonics
Đơn giá : 417,000 VNĐ

cambientudai_2.png

Cảm biến từ PRT08-2D0

Model : PRT08-2D0
Mã số : GV1-00642
Brand : Autonics
Đơn giá : 417,000 VNĐ

cambientudai_3.png

Cảm biến từ PRT08-2DC

Model : PRT08-2DC
Mã số : GV1-00643
Brand : Autonics
Đơn giá : 417,000 VNĐ

cambientudai_4.png

Cảm biến từ PRT12-2DC

Model : PRT12-2DC
Mã số : GV1-00644
Brand : Autonics
Đơn giá : 359,000 VNĐ

cambientudai_5.png

Cảm biến từ PRT12-2DO

Model : PRT12-2DO
Mã số : GV1-00645
Brand : Autonics
Đơn giá : 359,000 VNĐ

cambientudai_6.png

Cảm biến từ PRT12-4DC

Model : PRT12-4DC
Mã số : GV1-00646
Brand : Autonics
Đơn giá : 359,000 VNĐ

cambientudai_7.png

Cảm biến từ PRT12-4DO

Model : PRT12-4DO
Mã số : GV1-00647
Brand : Autonics
Đơn giá : 359,000 VNĐ

cambientudai_8.png

Cảm biến từ PRT18-5DC

Model : PRT18-5DC
Mã số : GV1-00648
Brand : Autonics
Đơn giá : 359,000 VNĐ

cambientudai_9.png

Cảm biến từ PRT18-5DO

Model : PRT18-5DO
Mã số : GV1-00649
Brand : Autonics
Đơn giá : 359,000 VNĐ

cambientudai_10.png

Cảm biến từ PRT18-8DC

Model : PRT18-8DC
Mã số : GV1-00650
Brand : Autonics
Đơn giá : 359,000 VNĐ

cambientudai_11.png

Cảm biến từ PRT18-8DO

Model : PRT18-8DO
Mã số : GV1-00651
Brand : Autonics
Đơn giá : 359,000 VNĐ

cambientudai_12.png

Cảm biến từ PRT30-10DC

Model : PRT30-10DC
Mã số : GV1-00652
Brand : Autonics
Đơn giá : 393,000 VNĐ

cambientudai_13.png

Cảm biến từ PRT30-10DO

Model : PRT30-10DO
Mã số : GV1-00653
Brand : Autonics
Đơn giá : 393,000 VNĐ

cambientudai_14.png

Cảm biến từ PRT30-15DC

Model : PRT30-15DC
Mã số : GV1-00654
Brand : Autonics
Đơn giá : 393,000 VNĐ

cambientudai_15.png

Cảm biến từ PRT30-15DO

Model : PRT30-15DO
Mã số : GV1-00655
Brand : Autonics
Đơn giá : 393,000 VNĐ

Cambientuday.png

Cảm biến từ PR08-1.5DN

Model : PR08-1.5DN
Mã số : GV1-00656
Brand : Autonics
Đơn giá : 417,000 VNĐ

Cambientuday_1.png

Cảm biến từ PR08-1.5DP

Model : PR08-1.5DP
Mã số : GV1-00657
Brand : Autonics
Đơn giá : 417,000 VNĐ

Cambientuday_2.png

Cảm biến từ PR08-2DN

Model : PR08-2DN
Mã số : GV1-00658
Brand : Autonics
Đơn giá : 417,000 VNĐ

Cambientuday_3.png

Cảm biến từ PR08-2DP

Model : PR08-2DP
Mã số : GV1-00659
Brand : Autonics
Đơn giá : 417,000 VNĐ

Cambientuday_4.png

Cảm biến từ PR12-2DN

Model : PR12-2DN
Mã số : GV1-00660
Brand : Autonics
Đơn giá : 359,000 VNĐ

Cambientuday_5.png

Cảm biến từ PR12-2DP

Model : PR12-2DP
Mã số : GV1-00661
Brand : Autonics
Đơn giá : 359,000 VNĐ

Cambientuday_6.png

Cảm biến từ PR12-4DN

Model : PR12-4DN
Mã số : GV1-00662
Brand : Autonics
Đơn giá : 359,000 VNĐ

Cambientuday_7.png

Cảm biến từ PR12-4DP

Model : PR12-4DP
Mã số : GV1-00663
Brand : Autonics
Đơn giá : 359,000 VNĐ
Chưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ