Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Biến tần » Biến tần Hitachi WJ200 Series

wj200.png

Biến tần Hitachi WJ200-002SFC

Model : WJ200-002SFC
Mã số : GV1-00022
Brand : Hitachi
Đơn giá : 3,810,000 VNĐ

wj200_1.png

Biến tần Hitachi WJ200-004SFC

Model : WJ200-004SFC
Mã số : GV1-00023
Brand : Hitachi
Đơn giá : 3,840,000 VNĐ

wj200_2.png

Biến tần Hitachi WJ200-007SFC

Model : WJ200-007SFC
Mã số : GV1-00024
Brand : Hitachi
Đơn giá : 4,230,000 VNĐ

wj200_3.png

Biến tần Hitachi WJ200-015SFC

Model : WJ200-015SFC
Mã số : GV1-00025
Brand : Hitachi
Đơn giá : 5,140,000 VNĐ

wj200_4.png

Biến tần Hitachi WJ200-022SFC

Model : WJ200-022SFC
Mã số : GV1-00026
Brand : Hitachi
Đơn giá : 5,730,000 VNĐ

wj200_5.png

Biến tần Hitachi WJ200-004LFU

Model : WJ200-004LFU
Mã số : GV1-00027
Brand : Hitachi
Đơn giá : 3,870,000 VNĐ

wj200_6.png

Biến tần Hitachi WJ200-007LFU

Model : WJ200-007LFU
Mã số : GV1-00028
Brand : Hitachi
Đơn giá : 4,230,000 VNĐ

wj200_7.png

Biến tần Hitachi WJ200-015LFU

Model : WJ200-015LFU
Mã số : GV1-00029
Brand : Hitachi
Đơn giá : 5,140,000 VNĐ

wj200_8.png

Biến tần Hitachi WJ200-022LFU

Model : WJ200-022LFU
Mã số : GV1-00030
Brand : Hitachi
Đơn giá : 5,730,000 VNĐ

wj200_9.png

Biến tần Hitachi WJ200-037LFU

Model : WJ200-037LFU
Mã số : GV1-00031
Brand : Hitachi
Đơn giá : 7,710,000 VNĐ

wj200_10.png

Biến tần Hitachi WJ200-055LFU

Model : WJ200-055LFU
Mã số : GV1-00032
Brand : Hitachi
Đơn giá : 11,470,000 VNĐ

wj200_11.png

Biến tần Hitachi WJ200-075LFU

Model : WJ200-075LFU
Mã số : GV1-00033
Brand : Hitachi
Đơn giá : 13,500,000 VNĐ

wj200_12.png

Biến tần Hitachi WJ200-110LFU

Model : WJ200-110LFU
Mã số : GV1-00034
Brand : Hitachi
Đơn giá : 21,600,000 VNĐ

wj200_13.png

Biến tần Hitachi WJ200-150LFU

Model : WJ200-150LFU
Mã số : GV1-00035
Brand : Hitachi
Đơn giá : 25,030,000 VNĐ

wj200_14.png

Biến tần Hitachi WJ200-004HFC

Model : WJ200-004HFC
Mã số : GV1-00036
Brand : Hitachi
Đơn giá : 5,200,000 VNĐ

wj200_15.png

Biến tần Hitachi WJ200-007HFC

Model : WJ200-007HFC
Mã số : GV1-00037
Brand : Hitachi
Đơn giá : 5,380,000 VNĐ

wj200_16.png

Biến tần Hitachi WJ200-015HFC

Model : WJ200-015HFC
Mã số : GV1-00038
Brand : Hitachi
Đơn giá : 5,410,000 VNĐ

wj200_17.png

Biến tần Hitachi WJ200-022HFC

Model : WJ200-022HFC
Mã số : GV1-00039
Brand : Hitachi
Đơn giá : 6,520,000 VNĐ

wj200_18.png

Biến tần Hitachi WJ200-030HFC

Model : WJ200-030HFC
Mã số : GV1-00040
Brand : Hitachi
Đơn giá : 6,890,000 VNĐ

wj200_19.png

Biến tần Hitachi WJ200-040HFC

Model : WJ200-040HFC
Mã số : GV1-00041
Brand : Hitachi
Đơn giá : 7,650,000 VNĐ

wj200_20.png

Biến tần Hitachi WJ200-055HFC

Model : WJ200-055HFC
Mã số : GV1-00042
Brand : Hitachi
Đơn giá : 10,580,000 VNĐ

wj200_21.png

Biến tần Hitachi WJ200-075HFC

Model : WJ200-075HFC
Mã số : GV1-00043
Brand : Hitachi
Đơn giá : 12,120,000 VNĐ

wj200_22.png

Biến tần Hitachi WJ200-110HFC

Model : WJ200-110HFC
Mã số : GV1-00044
Brand : Hitachi
Đơn giá : 16,010,000 VNĐ

wj200_23.png

Biến tần Hitachi WJ200-150HFC

Model : WJ200-150HFC
Mã số : GV1-00045
Brand : Hitachi
Đơn giá : 20,140,000 VNĐ
Chưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ