Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL SWITCH

NIVOFLOAT_HINH.png

CÔNG TẮC PHAO

Model : NLN-110-1
Mã số : GV1-00433
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 1,100,000 VNĐ

NIVOFLOAT_HINH.png

CÔNG TẮC PHAO

Model : NLN-105-1
Mã số : GV1-00432
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 1,100,000 VNĐ

Untitled_4.jpg

VIBRATING FORK LEVEL SWITCHES     NIVOSWITCH

Model : RCM-400-3
Mã số : GV1-00017
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 4,500,000 VNĐ

Untitled_5.jpg

MAGNETIC LEVEL SWITCHES NIVOMAG, Gắn Ngang Bồn

Model : MKA-21N-0
Mã số : GV1-00018
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 7,000,000 VNĐ

Untitled_2.jpg

CONDUCTIVE LEVEL SWITCHES - NIVOCONT, Điện Dung 3 Mức

Model : KSH-303-0
Mã số : GV1-00015
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 6,000,000 VNĐ

Untitled_1.jpg

CÔNG TẮC BÁO MỨC DẠNG PHAO, Báo 3 Mức

Model : MRC-415-3
Mã số : GV1-00013
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 10,500,000 VNĐ

Untitled.jpg

CÔNG TẮC PHAO

Model : NWP-105-1
Mã số : GV1-00014
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 1,200,000 VNĐChưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ